NRK Meny
Normal

Nå har ordføreren på grensa fått nok ei innvandringsnøtt

Mange av asylbarna ved Storskog har etterhvert krav på skolegang, men foreløpig vet ikke kommunen på grensa hvordan de skal løse dette.

Rune Rafaelsen

Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger kommune ved grensen til Russland, har ikke hatt rolige måneder siden han overtok jobben i fjor høst. Her under et besøk på grensa på Storskog.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi ble klar over denne situasjonen for noen dager siden da det kom familier, og vi har ennå ikke fått oversikt over hvor mange det gjelder, sier en av landets mest pressede ordførere, Rune Rafaelsen (Ap) i grensekommunen Sør-Varanger i Finnmark.

På grunn av de siste måneders situasjon med asylsøkere på grensne mellom Norge og Russland, har den ferske ordføreren hatt mye å henge fingrene i. Nå har han fått nok ei innvandringsnøtt som skal løses: skolegang.

Ankomstsenter Finnmark, som ligger utenfor kommunesenteret Kirkenes, huser for rundt 200 asylsøkere. Dette etter at asylutsendelsen til Russland stoppet opp i januar.

Krever ressurser

Asylsøkere

En norsk politikvinne sammen en gruppe asylsøkere på Storskog grensestasjon på den norsk-russiske grensen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ifølge Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har barn fra 6 til 16 år krav på opplæring fra første dag. Dette gjelder i tilfeller der det er sannsynlig at barna vil oppholde seg i landet i mer enn tre måneder. Det er kommunens ansvar å gi denne opplæringen, som skal følge opplæringsloven.

Sør-Varanger kommune forsøker nå å skaffe seg oversikt over hvor mange som har krav på skolegang.

– Vi har et senter i bygda Neiden hvor vi går i gang med undervisning. Dette er ikke i sentrum av kommunen, så det krever veldig mye ressurser. Men, det er klart, vi er villig til å ta på oss disse tingene, sier Rafaelsen.

– Vi har ikke fått gjort alt, men vi avventer gjennom dialog med operatør og UDI om hva slags tilbud vi må stille opp med, sier han.

Fylkesmannen: – Må hjelpe

Lisbeth Isaksen

Lisbeth Isaksen hos Fylkesmannen i Finnmark ønsker å hjelpe Rafaelsen.

Foto: Jørn Losvar

Hos fylkesmannen i Finnmark medgir utdanningsdirektør Lisbeth Isaksen at det ikke er mye de kan gjøre rent umiddelbart for å avhjelpe situasjonen i Sør-Varanger, og medgir at situasjonen er svært uoversiktlig.

– Det er fint at barna skal få et tilbud, men det klart at det er utfordrende for kommunen. Vi må hjelpe dem med å finne de beste løsningene i situasjonen.

– Hva kan dere gjøre?

– Jeg skal komme i dialog og samtale med kommunen om dette, og ikke minst i forhold til øvrige involverte og impliserte parter i dette. Jeg ser utfordringene kommunen har både i forhold til kompetansekraft og ressurser.

UDI anslår at antall personer i vestleiren onsdag vil være i overkant av 200 asylanter, inkludert et 30-talls barn.