Misstanke om ILA

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Tinnlandet i Hammerfest. Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom. Det melder mattilsynet i dag.