Mangler milliarder til russisk atomopprydding

Russisk atomopprydding skal starte om to år, men milliarder mangler.

Andrejevabukta

Den verste problembygningen i Andrejevabukta er bygning 5. Den inneholdt tidligere bassenger for brukt brensel. Etter et uhell i 1982 måtte brenselet flyttes. Lekkasjene fra bygningen har forurenset store områder.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Russland gjør seg klar til å frakte vekk atomavfall fra gamle sovjetiske ubåter, som ligger lagret tett på Norges grense. Området, som ligger bare 50 kilometer fra grensa til Norge, er Europas verste atomlagringsplass.

Men det mangler penger.

– Jeg tror Andrejevabukta vil være en viktig prøvestein på om norske og russiske myndigheter kan fortsette dette samarbeidet om dette viktige miljøprosjektet, selv om det er kraftige politiske spenninger mellom Russland og Vesten, sier daglig leder i Bellona Nils Bøhmer.

Det lagret blant annet 20.000 brukte atombrenselsstaver, 9.000 tonn fast radioaktivt avfall og 5.000 kubikkmeter flytende radioaktivt avfall.

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Russisk ansvar

I mange år brukte Sovjetunionen denne fjorden fem mil fra Finnmark til å dumpe avfall fra utrangerte atomubåter.

Fjerningen av avfallet og transport vekk fra Nordvest-Russland skal etter planen starte om to år. Nils Bøhmer i miljøstiftelsen Bellona understreker at det er et russisk ansvar å rydde opp i finansieringen.

– Det kommer til å kreve 1,1 milliarder euro for å rydde opp i Andrejevabukta. Mens det fra vestlig side er bevilget 40 millioner euro. Men det er helt klart et russisk ansvar, det er russisk atombrensel, og det er de som må ta største delen av regningen. Men jeg håper at man kan ta imot teknisk hjelp fra vesten slik at man gjør dette arbeidet på en tryggest og best mulig måte, sier han.

Andrejevabukta

Dette er toppen på de midlertidige tankene der nærmere 20.000 brenselselementer fra russiske atomubåter ligger lagret.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Vil ta tid

Den politiske krisen mellom Russland og Vesten, samt nedgang i russisk økonomi, har gjort at mange frykter for framdriften i atomoppryddingen.

Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern understreker at det vil gå tid før Andrejevabukta er ryddet for atomavfall.

– Jeg var i Moskva i forrige uke. Da sa russerne at de regner med at denne uttransporten av brukt brensel kan starte i 2017. Før det må det en stor bygning på plass som bygges over de tankene hvor dette brukte brenselet ligger, sier Harbitz.