Bekymret for beredskap og folks sikkerhet

Natteaktivt politi er borte fra gatene og erstattet med hjemmevakter av sparehensyn. Dette bekymrer både utelivsaktører, publikum, og lokalpoliti-tillitsvalgt.

Politibil - illustrasjon

MINDRE NATTAKTIVT POLITI: Flere steder er Finnmarks lokalpoliti rammet av kutt som følge av politireformen.

Foto: Illustrasjonsfoto

Runar Elde

SLÅR ALARM: Plasstillitsvalgt ved Nordkapp lensmannskontor.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen / NRK

Politireformen har ført til drastiske innsparinger ved flere lensmannskontorer i Finnmark.

I et av Vest-Finnmarks byer Honningsvåg, merker man dette spesielt godt når utestedene stenger i helgene.

– Det er så lite penger i systemet at nå har vi ikke bare skåret helt inn til beinet.

– Nå holder vi på å skjære av beinet.

Dette sier Runar Elde som er plasstillitsvalgt.

Han har 30 års fartstid i politiet. Elde mener situasjonen er blitt prekær ett år etter at politireformen ble iverksatt.

Voldssaker henlegges

Aktiv politipatruljering i helgene er erstattet med såkalt hjemmevakt.

Dette medfører at det er Finnmark politidistrikts operasjonssentral i Hammerfest, som avgjør om situasjonen er alvorlig nok til å beordre politiet å rykke ut i Honningsvåg- og Nordkapp-området.

– I løpet av det siste året har vi hatt flere voldssaker som har skjedd på utsiden av utesteder på tidspunkter der vi normalt brukte å være til stede før, sier tillitsvalgt Elde.

– Dette gjør at dersom vi blir tatt ut av såkalt «reservetjeneste», så kommer vi senere i gang. I andre tilfeller får vi ikke begynt med politiarbeidet før påfølgende mandager, tillegger han.

Bekymret hos utestedene

– Det sier seg selv at ett eller to døgns forsinkelse, kontra det å være til stede når ting skjer, gjør at resultatet blir dårligere. Flere slike saker er dermed henlagt «som følge av bevisets stilling», sier Runar Elde.

NRK har vært i kontakt med utesteder i Honningsvåg som sier situasjonen er uholdbar.

Fra utestedenes side er man usikker på om det nytter å ringe politiet når det oppstår bråk.

Kjent med kritikken

Morten Daae, hammerfest

FORSVARER ORDNINGEN: Fungerende leder for Finnmark politidistrikts avdeling for Vest-Finnmark, Morten Daae.

Foto: NRK

– Vi er kjent med problemstillingen, og konstaterer at det er reaksjoner mot dette, sier Morten Daae.

– Men det er folk på vakt i Honningsvåg. Vi har bare ikke «aktiv tjeneste». Det betyr at vi har «beredskapsvakt», tillegger han.

– Vi ser hele tiden på hvilke muligheter vi har og må vurdere opp mot politidistriktets økonomi. Dessverre er økonomien veldig stram nå i omstillingstider, sier Daae.

Begrunner med økonomihensyn

– Men konsekvensene for publikum kan jo være svært alvorlige. Er det da forsvarlig å spare?

– Så lenge vi har beredskapsvakt i Nordkapp så mener jeg at vi i utgangspunktet klarer å dekke dette godt nok. Er det alvorlig så vil vi selvsagt komme, svarer Daae.

Fungerende leder for politiet i Vest-Finnmark viser til budsjettet fra Politidirektoratet i Finnmark politidistrikt.

– I den sammenhengen er vi nødt å se på hvilke vaktordninger og hvordan vi løser beredskapen i fylket. Som konsekvens av dette har vi vært nødt å ta bort aktiv tjeneste flere steder, og ikke bare i Nordkapp, sier Morgen Daae.

Besparelsene for å kutte helgevakter med beredskapsvakter utgjør 80.000 kroner årlig for Nordkapp lensmannskontor.

– Men Nordkapp er et av de stedene hvor vi har mindre aktiv tjeneste, sier Daae.