Krav på 3,6 milliarder kroner

Kravet som er framsatt til boet i Sydvaranger Gruve, er på 3,6 milliarder kroner. Det viser oversikten bostyrer la fram for skifteretten i Øst-Finnmark i formiddag. Bostyrer har mottatt 117 anmeldelser om fordringer i konkursboet. Sydvaranger gruve ble begjært konkurs i november i fjor, og nærmere 400 ansatte mistet jobbene sine i Sør-Varanger.