Japan vil ha energi fra Finnmark

Markedet i Japan lukter på mulighetene for eksport av ren energi - fra Finnmark.

Vindkraft

Anlegget i Havøysund, som ble satt i drift sommeren 2003.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det japanske markedet har fått øynene opp for mulighetene for å importere ren energi fra Finnmark.

Stiftelsen for industriell og teknisk forskning SINTEF i Trondheim har gjort en forstudie, der de foreløpig konkluderer med at et slikt forretningspotensial er til stede.

Steffen Møller-Holst

Forskningsdirektør i SINTEF, Steffen Møller-Holst har tilbrakt den siste tiden i Japan for å diskutere mulighetene for hydrogeneksport fra Finnmark.

Foto: SINTEF

De har hatt møter i Japan om mulighetene for eksport av fornybar energi i form av hydrogen.

– De vindressursene dere har er helt unike, sier forskningsdirektør i SINTEF, Steffen Møller-Holst.

Produserer dobbelt så mye energi

Japanere synes vindkraften i Finnmark er interessant, fordi det blåser mer stabilt enn de fleste steder på jorden, skriver Teknisk ukeblad om saken.

– Finnmark produserer tilnærmet dobbelt så mye energi som et tilsvarende vindkraftanlegg plassert et gjennomsnittlig sted i Norge, sier Møller-Holst.

SINTEF har gjort en forstudie for Berlevåg kommune der de har sett på mulighetene Varanger Kraft har med sitt vindkraftanlegg på Raggovidda.

– Forstudiet har helt klart avdekket at her er forretningsmuligheter rundt dette.

(Saken fortsetter under videoen.)

De er åtti meter høye, og har armer på over hundre meter. Nå blokkerer de veien til Raggovidda i Berlevåg.

De er åtti meter høye, og har armer på nesten femti meter. Se da vindmøllene skulle fraktes på den svingete fylkesvegen mellom Båtsfjord og Berlevåg til vindmølleparken i Raggovidda.

Kan leveres som hydrogen

Mulighetene er faktisk så unike at japanerne har fått øynene opp for Finnmarks rene energi.

En slik eksport vil i så fall skje via Nordøstpassasjen, skriver Teknisk ukeblad.

Det er langt til markedet, og kraftnettet er ikke dimensjonert for store leveranser. Vindkraften er stengt inne, men den kan kanskje leveres som hydrogen.

– Prosessen består av at man splitter vann ved hjelp av elektrisitet, vannet splittes i henholdsvis hydrogen og oksygen. Oksygenet slipper vi stort sett ut i denne type prosesser, mens hydrogen ivaretas, komprimeres og kan også gjøres flytende for transport til markedet, sier forskningsdirektøren i Sintef.

Møller Holst har tilbrakt den siste tiden i Japan for å diskutere mulighetene for hydrogeneksport.

– Vi går i gang nå med et forprosjekt der vi vil ta det forstudiet videre et hakk for å helt konkret beregne hvor lønnsomt en slik produksjon kan bli.