Ingøy uten strøm

Det meldes om strømbrudd på Ingøy. Repvåg kraftlag sier de har fått melding om at det har vært observert et kraftig lynnedslag og at det kan være årsaken til strømbruddet. Kraftlaget jobber nå med å få sendt ut mannskaper for å rette feilen. De kan foreløpig ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før folk får strømmen tilbake.