I tvil om jakt- og fiskekort

Høyesterett vil vite om FeFo kan kreve betalt for at folk i Nesseby jakter og fisker. Finnmarkskommisjonen mener lokalbefolkningen har bruksrett i området, og retten ba i morges advokatene vurdere hva det betyr for FeFos priser – og om pengene eventuelt må føres tilbake til lokalsamfunnet.