Høstfarger
Foto: Knut-Sverre Horn

Striden om utmarka i Finnmark

Oppsummert

17. januar startet saken i Høyesterett som blir helt avgjørende for rettighetene til elg, ryper, fisk og andre naturressurser i Finnmark. Skal alle innbyggerne fortsatt slippe til på like vilkår over alt, eller skal fylket deles opp i mindre områder?

Nyheter fra Troms og Finnmark

Oda Viken

Få med deg kveldens Nordnytt med Oda Viken

Få med deg kveldens Nordnytt med Oda Viken