Helikopterflytting skaper mer beredskapsuro

Flyttingen av Forsvarets helikoptre fra Troms til Østfold skaper uro i Finnmark. – Ingen har overbevist meg om at det finnes noen gode alternativer, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Helikoptre fra 339-skvadronen på leteaksjon på Sørøya

Helikoptre fra 339-skvadronen deltok i den store leteaksjonen på Sørøya nylig. Blant annet fløy de skytteltrafikk med letemannskaper ut i søkeområdet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

I flere døgn deltok inntil tre helikoptre i den storstilte leteaksjonen på Sørøya etter den savnede turgåeren.

Helikoptrene hadde da 220 km flytid i luftlinje fra Bardufoss, og kom raskt til stedet både for å drive søk og fly letemannskaper ut i terrenget.

Men regjeringen har vedtatt at 339-skvadronens helikoptre skal flyttes til Rygge i Østfold. Det er i så fall 1356 km i luftlinje fra Sørøya.

Dette bekymrer politimester Ellen Katrine Hætta:

– Ingen har klart å overbevise meg om at det finnes gode nok alternativer når disse maskinene blir borte, sier hun.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark er bekymret for beredskapen dersom Forsvarets helikoptre faktisk blir flytta sørover.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Dermed kan en leteaksjon i så stort omfang som den på Sørøya nylig bli vanskelig å få i gang på like kort tid.

– Vi har i dag ingen aktører som kan erstatte den kapasiteten som Forsvarets Bell-helikoptre utgjør, forklarer Hætta.

Tidligere har også politimesteren og fylkesmannen i Troms uttrykt sin sterke bekymring for flyttingen av helikoptrene

Samles på Rygge

339-skvadronen på Bardufoss har eksistert siden 1964 som støtte til Hæren. Men skvadronen har hele tiden også vært en nær støttespiller til sivilsamfunnet både for søk- og redningsoppdrag og ambulanseflyginger.

Men Stortinget har vedtatt en langtidsplan for Forsvaret som sier at helikoptrene skal samles i Østfold, til støtte for spesialstyrkene.

Igjen på Bardufoss blir kun de maritime helikoptrene til Kystvakta.

Det har skapt voldsom debatt, selv om opposisjonen lover fortsatt helikoptre i nord.

– Sivile løsninger er ikke framtidsretta

Også beredskapssjef hos Fylkesmannen i Finnmark, Ronny Schjeldrup er bekymret.

– Når det antydes at sivile helikoptre kan være en erstatning, så er ikke det nødvendigvis stabilt i framtida. De sivile maskinene er jo bare her for å løse et oppdrag for en oppdragsgiver. Når det oppdraget er løst så er de jo vekke igjen, sier han.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for den sivile beredskapstjenesten. Der har ingen svart på NRKs spørsmål om hvordan beredskapen skal ivaretas etter at omstillingene i Forsvaret er gjennomført.

Bristow

Bristow har til daglig beredskap for oljeindustrien, men deltok også på leteaksjonen på Sørøya nylig.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Må se ekstra til Finnmark

Men i etterkant av bekymringsmeldingene fra politimesteren i Troms har departementet satt i gang en utredning som skal kartlegge konsekvensene av at helikopterskvadronen blir borte.

– Jeg håper at den utredninga ser ekstra til Finnmark og de utfordringene vi har. Helikoptrene på Bardufoss er utrolig viktig for den samlede redningsberedskapen vår, sier Hætta.

Utredningen fra Justis- og beredskapsdepartementet er beregna å være ferdig samtidig med Landmaktutredningen, der framtida til Hæren og Heimevernet utredes.

En foreløpig rapport fra utredninga kan tyde på at Forsvaret ikke ser seg råd til å beholde transporthelikoptre for Hæren i nord.