Garanterer for helikoptre på Bardufoss

Arbeiderpartiet vil sikre at Bell eller nye helikoptre til Hæren skal være stasjonert på Bardufoss også i fremtiden.

Bell-hellikoptre

Bell-helikoptrene blir værende på Bardufoss, men kan bli erstattet av nye kamphelikoptre.

Foto: MATS HJELMELAND / FORSVARET

Fredag ferdigstilte Utenriks – og forsvarskomiteen innstillingen om langtidsplanen for Forsvaret. Ifølge komiteen skal de ni Bell-helikoptrene bli på Bardufoss til landmaktutredningen høsten 2017.

Det nye er at Arbeiderpartiet garanterer at Hæren skal ha helikoptre på Bardufoss, også i framtiden.

Anniken Huitfeldt i Stortingets vandrehall

Anniken Huitfeldt er leder i Utenriks – og forsvarskomiteen.

Foto: David Krekling / NRK

– Vi ønsker at det skal vurderes på nytt om Hæren fortsatt skal ha de ni bell-helikoptrene, eller om Hæren skal ha andre helikoptre. Det er helt åpenbart at Hæren trenger helikoptre på Bardufoss, sier leder i Utenriks – og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Komiteen er også enig om å sikre at Bardufoss fortsatt skal være base for helikoptre, at Hæren skal ha løfteevne og Kystvaktens helikoptre skal være på Bardufoss – med ledelse, stab og støtte – blant annet mekanikere.

– Hæren må kunne flytte seg raskere

Tirsdag ble regjeringspartiene og Arbeiderpartiet enige om Forsvarets langtidsplan etter å ha blitt enige med Venstre og KrF om finansieringen.

Der heter det at Bell-helikoptrene i 339 skvadronen ikke blir flyttet fra Bardufoss til Rygge, før Hærens fremtid er utredet. Det har vært snakk om at forsvarets nye NH90-helikoptre skal kunne erstatte bell-helikoptrene på Bardufoss, men det avviser nå Huitfeldt.

– Problemet med NH90-helikoptrene er at de først og fremst skal være tilgjengelige for Kystvakta, og ikke Hæren. Vi må vurdere om Hæren fortsatt skal ha de ni Bell-helikoptrene som står der i dag, eller om Hæren skal ha andre kamphelikoptre. Mange peker på at Hæren må flytte seg raskere, og da trenger de helikoptre utover det kystvakthelikoptrene kan gi.

Styrker Heimevernet

Heimevernet er under politisk press etter at regjeringen foreslo å redusere antall mannskaper. Heimevernsentusiaster over hele landet reagerte da Forsvarssjefen presenterte sitt fagmilitære råd i fjor høst. Der gikk han inn for å redusere HV fra 42 000 til 30 000 mannskaper, i tillegg til å avvikle Sjøheimevernet.

Utenriks – og forsvarskomiteen går i sin innstilling inn for å styrke heimevernet.

– Heimevernet i Troms og Finnmark trenger langt flere folk, og de trenger en sterke stab. Derfor vil vi styrke Heimevernet med 100 millioner kroner. Det trengs utstyr, mere øvelser og det er spesielt viktig å styrke Heimevernet i Nord-Norge der behovet er størst, sier Huitfeldt.