Har kun avdekket en person med tung kriminell bakgrunn

Blant de mange hundre som har kommet til Norge via Russland er det kun avdekket en person med tung kriminell bakgrunn. Politiet frykter imidlertid at det kan være snakk om flere.

Pulje med flyktninger på Storskog grensestasjon, Sør-Varanger

Politiet i Finnmark frykter at det kommer kriminelle personer inn til Norge fra Russland. Vi gjør oppmerksom på at dette bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

I går meldte TV2 at flere tunge kriminelle og drapsmenn er blant dem som kommer over grensa til Norge over Storskog i Finnmark fra Russland.

Men politiet i Øst-Finnmark har kun avdekket en person som har begått et drap i sitt hjemland.

– Vi har avdekket en person som har begått alvorlige kriminelle handlinger i hjemlandet sitt, som ikke er Syria, som har sonet ferdig en lang fengselsdom, forteller politimester i Øst-Finnmark Ellen Katrine Hætta til NRK.

Personen hadde med seg familien sin over grensa, med mål om å søke asyl i Norge, men personens kriminelle fortid ble avdekket av politiet.

– I den saken fikk vi til en hurtig behandling, slik at vi fikk vedkommende, og vedkommendes familie på totalt fem personer, tvangsutsendt til hjemlandet igjen, sier Hætta.

Frykter likevel flere kriminelle

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Øst-Finnmark Ellen Katrine Hætta er fornøyd med at det blir tilført nye politistillinger til distriktet.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Hætta frykter likevel at det har kommet inn flere kriminelle, selv om det kun er avdekket en person.

– For meg fremstår det som åpenbart, for de kriminelle vil alltid utnytte et svakt system og det systemet vi har hatt på Storskog har den siste tiden vært relativt svakt, sier Hætta.

– Mitt poeng med å trekke frem denne historien er at vi tidvis vil oppleve at det kommer kriminelle inn til Norge over Storskog. Men vi har ikke hatt kapasitet til å avdekke flere saker, slik vi kunne for noen uker tilbake, da vi avdekket denne saken, sier Hætta.

Så langt har Sør-Varanger tatt imot 1200 flyktninger som krysser grensen fra Norge til Russland og situasjonen har i en periode vært svært presset.

Ifølge politiets prognoser kan det komme så mange som 9000 flyktninger innen året er omme.

Flyktninger i kø på Storskog grensestasjon

Flyktninger i kø på Storskog grensestasjon. De fleste av dem som har kommet over denne grensa, er syrere.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Politiets utlendigsenhet har avdekket det har kommet personer over grensa som har russisk pass og statborgerskap, men som har forøkt å skjule sin russiske identitet for norske myndigheter, og utgitt seg for på være flyktninger.

– De er så vidt meg bekjent ikke forfulgt av russiske myndigheter. Vi har hurtigbehandlet noen slike saker, og sendt disse personen i retur på sykkel over Storskog, sier Hætta.

Får 24 nye stillinger

I går ble det klart at Øst-Finnmark politidistrikt skal få 24 nye stillinger i en periode på seks måneder.

– Men med de 24 nye stillingene vi får håper vi at vi vil få bedre kapasitet til å se grundigere på de som kommer inn, sier Hætta, som er svært fornøyd med at sentrale myndigheteter ser det store presset politidistriktet har for tiden.

– Vi setter pris på at de tar innover seg at Øst-Finnmark politidistrikt i dag tar mot 20 prosent av alle asylsøkere som kommer inn til landet, sier Hætta.