NRK Meny
Normal

Hammerfest-ordfører vil ha nytt kystopprør

Ordfører Alf E. Jakobsen i Hammerfest er så kritisk til at fiskeriministeren vil oppheve trålernes plikter at han varsler et nytt kystopprør.

Alf E. Jakobsen

Ordfører Alf E. Jakobsen i Hammerfest er svært kritisk til forslaget om å fjerne leveringsplikten til trålerflåten.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det er fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å oppheve trålernes plikt til å levere fangst til bestemte anlegg langs kysten, som skaper harme.

Forslaget om å fjerne plikten til 17 trålere, om lag halvparten av den norske torsketrålerflåten innebærer også at flere kvoter overføres fra trålere til kystfiskerne.

– Ganske fantastisk

Dette reagerer Alf E. Jakobsen sterkt på:

– Dette er ganske fantastisk. Det betyr jo at en rekke anlegg i landsdelen kan bli lagt ned, og det gagner ikke aktiviteten. Jeg er ikke bare forbauset, men forbannet over at man kan gå så langt, sier Jakobsen.

Fiskerminister Per Sandberg mener systemet med plikter for trålerne ikke har hatt den ønskede effekten, men derimot påført samfunnet store kostnader.

Forslaget som nå er lagt fram innebærer at trålerne må kjøpe seg ut og at 20 prosent av kvotene tilbakeføres til kystfiskerne.

Også andre politikere i Finnmark har reagert sterkt.

Remi Strand karakteriserer konsekvensene av det nye forslaget som et ran av Finnmark.

– Kystflåten er en bærebjelke

Men forslaget forsvares også.

– Dette vil skape aktivitet langs kysten, mener Frp-politiker Bengt Rune Strifeldt i Finnmark.

– Kystflåten er jo en av bærebjelkene i kystsamfunnene og de leverer jo til sine lokale mottak. Derfor er det positivt at disse får økte kvoter, sier han. Strifeldt mener det uten tvil vil skape aktivitet.

Men i Hammerfest er Arbeiderparti-ordføreren skeptisk og han frykter at landanleggene ikke vil få stabil nok leveranse til å holde helårlig drift.

– 20 prosent økning i kvotene vil dessuten ikke være nok til å holde aktiviteten oppe i de ulike anleggene, sier han.

Statssekretær Ronny Berg i Fiskeridepartementet er ikke overrasket over kritikken fra Hammerfest.

Fiskeriminister og statsekretær

Fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Ronny Berg.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det var nesten litt forventa. men jeg har ingen tro på at man ønsker å bygge ned industrien i Finnmark sett i lys av det fokuset som er på fiskeri i framtida, sier Berg.

Statssekretæren mener uansett hva man gjør så er det noen som er misfornøyd.

– Men vi mener det er riktig å styrke kystflåtens muligheter til å levere mer fersk fisk til landanleggene, sier Berg.

Han innrømmer imidlertid at de foreslåtte endringene kan føre til at enkelte anlegg kan bli nedlagt.

– Men dette kan også vøre til at det kommer nye arbeidsplasser andre steder i Finnmark, sier Berg.