NRK Meny
Normal

Gigantoverskudd i Måsøy

Måsøy kommune har satt penger på bok uten å vite det. I tillegg øker innbyggertallet i fiskerikommunen i Vest-Finnmark. Resultatet er et overskudd på 12,7 millioner kroner i 2016.

Havøysund, Måsøy kommune

Havøysund er kommunesenteret i Måsøy. Her kan de folkevalgte ta ferie med god samvittighet, til tross for at det er en regnefeil som er hovedgrunnen til det rekordstore overskuddet på 12,7 millioner kroner.

Foto: Allan Klo

– Siden 2013 har vi satt av mer penger til pensjonsordninger enn nødvendig. Så kan man jo si at feilen burde vært oppdaget av kommunens egne revisjoner. Når det er sagt, denne gangen slo det positivt ut for oss. Det hadde vært mye verre om det gikk motsatt vei, sier ordfører Gudleif Kristiansen (Sp).

Da regnskapet ble lagt fram for de folkevalgte, viste tallene et overskudd på 12 721 394,36. Pengene ble umiddelbart vedtatt plassert i de kommunale fondene.

Ordfører i Måsøy, Gudleif Kristiansen

– Kommunen opplever større aktivitet i fiskeindustrien og andre næringer, sier Måsøy-ordfører Gudleif Kristiansen.

Foto: Allan Klo / NRK

– Gledelig

– Dette er ganske så fantastisk. Måsøy har aldri tidligere bokført et overskudd på dette nivået. Fylkesmannen har i årevis mast på oss om at vi er nødt til å sette av penger i fond, noe vi sjelden har hatt penger til å gjøre. Det er derfor ekstra gledelig å se at det går rette veien, og at vi holder ROBEK-spøkelset på avstand, sier Kristiansen.

Måsøy-ordføreren understreker at overskuddet ikke utelukkende kan tilskrives for store innbetalinger til pensjonsordningene.

– Kommunen opplever større aktivitet i fiskeindustrien og andre næringer. Det gjør at vi har fått økt skatteinngang. Dette er en faktor som har bidratt til det gode resultatet for Måsøy, sier han.

Stigende folketall

Måsøy har siden i fjor høst opplevd en markant økning i folketallet. I oktober falt innbyggertallet for første gang under 1.200 personer. Nå har trenden snudd, og i april var folketallet vokst til 1.225.

Daglig leder i det kommunale foretaket Måsøy i Vekst, Even Johansen, sier Stortingets vedtak om å innlemme Måsøy i det kommersielle kongekrabbefisket ble utslagsgivende.

– Der og da snudde det. I tillegg har vi fått flere arbeidsplasser, som igjen har åpnet for tilflyttere, sier han.

Kongekrabbe

Denne krabaten er en av grunnene til at den negative trenden er snudd til positivitet i Måsøy. Stortingsvedtaket i vinter om å innlemme kommunen i det kommersielle kongekrabbefisket har ført til økt tilflytting.

Foto: Siri Kleiven Strøm / NRK

Attraktiv

Det siste året har Måsøy i Vekst satt i gang flere prosjekt som på sikt kan bidra til at kommunen kan bli mer attraktiv.

– Det er spesielt ett av disse vi har stor tro på, der man tvinger innbyggere fra et bredt spekter av befolkningen til å bidra i positiv retning. Dette gjøres gjennom en arbeidsgruppe på 15 personer som representerer forskjellige grupperinger i kommunen. Det er snakk om politiske partier, kommuneadministrasjonen, næringsliv, samt lag og foreninger. I tillegg bidrar tilflyttere og folk med forskjellige nasjonaliteter, der sistnevnte gruppe er kjempeviktig for Måsøy, sier Johansen.