Frykter kraftlinje vil tvinge reindriften bort for godt

Reindriftens protester mot omstridt kraftlinjekonsesjon ble ikke tatt til følge. – Vi frykter at vi må forlate våre områder, sier distriktsleder.

420 volts kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest

RUVER I TERRENGET: Slik ser en såkalt 420 volts kraftlinje, som nå blir bygget mellom Balsfjord i Troms til Skaidi i Vest-Finnmark.

Foto: Illustrasjon / Statnett

Hans Ole Eira leder i Lahkonjarga orohat

SKUFFET: Hans Ole Eira er leder i Lákkonjárga reinbeitedistrikt.

Foto: Liv Inger Somby

– Selvfølgelig er vi skuffet, men beslutningen var som forventet.

Dette sier reinbeitedistriktsleder, Hans Ole Eira.

Nylig ble han og flere reindriftskolleger orientert om at Namsmannen ikke ga medhold i deres klage mot Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (se faktaboks).

Eiras distrikt, hadde i lag med tre andre reinbeitedistrikter, klaget NVE-konsesjonen Statnett er tildelt, for å bygge den nye 30-mil lange kraftlinjen fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Vest-Finnmark.

420-volts kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest

30 MIL LANG: Statnett går straks i gang med byggingen av denne kraftlinjen, som vil medføre ulemper for flere reinbeitedistrikter.

Foto: Skjermdump / Statnett

Frykter reinkalver forlates

Representanter for reindriftsnæringen har i mange år protestert mot byggeplanene, da store deler av områdene er reindriftsområder.

– At linjen blir bygget vil få store konsekvenser for oss og for reinen vår. Dette er hovedkalvingsområdet for vårt reinbeitedistrikt. Vi frykter at vi med tiden må forlate våre områder for godt, sier Hans Ole Eira.

– Siden dette er en stor type kraftlinje vi ikke har fra før av her, så vet vi ikke konsekvensene. Vi er redd simlene ikke vil trives i området, og dermed forlate kalvene sine.

– Vil ta hensyn til reindriften

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal, sier de er glad for at de fikk medhold i saken og kan gå i gang med arbeidet som normalt.

Men hun påpeker at utbyggingen ikke vil trenge reindriften bort fra området.

– I anleggsperioden skal vi ta hensyn til reindriften ved å stanse byggingen i de mest sårbare periodene. Vi har etablert forskning som skal avdekke reinen sitt bevegelsesmønster for å få et mer fast grunnlag for å si hvorvidt 420 kV-linjen vil påvirke reinen i større eller mindre grad, sier hun.

Dreide seg ikke om byggestans

Linjen vil berøre til sammen elleve reinbeitedistrikter.

Det var fire av disse; Válgenjárga, Fiettar, Fála (Kvaløya), og Hans Ole Eiras distrikt, Lákkonjárga, som stod bak klagen til Namsmannen.

– Jeg må understreke at våre protester overfor Namsmannen ikke dreide seg om å stoppe byggingen av kraftlinjen. Vi ville motsette oss eksproprieringen – altså det at rettighetene våre overføres til Statnett, sier Eira.

– Straffet for å ikke klage

I Olje- og energidepartementets behandling av reindriftens klage i april 2015, viste departementet blant annet til at «Vedtaket kan ikke påklages».

– Dermed unnlot selvsagt vårt reinbeitedistrikt å klage. I ettertid er vi blitt straffet for det, ved at vi ikke er blitt innkalt til konsultasjoner fordi vi ikke klaget, sier Eira.

– Men nå har vi lært. Selv om myndighetene skriver at vedtak ikke kan påklages, så kommer vil til å klage på alt fra nå av.

Statnett hadde krevd reinbeitedistriktene for 15.000 kroner i saksomkostninger.

– Akkurat på det punktet vant vi. Omkostningene slipper vi å betale, og det er vi selvsagt glad for, sier Eira.