Forventer ikke nye klimagrep

Oppvarminga i Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet. Rolf Anker Ims er professor i Arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø, og har sammen med kollega Nigel Gilles Yoccoz (UiT) bevist sammenhengen mellom klima og dramatiske endringer i arktisk natur.