Forsvaret fyller opp veiene i Vest-Finnmark

Trafikanter på E6 mellom Alta og Lakselv og fylkesvei 98 mellom Lakselv og Børselv må være forberedt på redusert framkommelighet når militærøvelsen Joint Viking 2017 settes i gang over helga.

Stridsvogner på øvelse i Porsanger

Veiene mellom Alta og Lakselv vil bli preget av mye tungtrafikk fra og med mandag. Bildet er fra øvelse Joint Viking i 2015.

Foto: Allan Klo / NRK

Trafikantene må kalkulere med nedsatt hastighet, og i spesielle tilfeller kan vegen bli helt stengt i korte perioder. Områdene der øvelsen foregår, vil bli skiltet.

– Dette innebærer at folk som skal nå fly, sykehus eller har andre viktige avtaler, bør beregne ekstra tid i denne perioden, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

– I tillegg er det viktig å kjøre forsiktig og være oppmerksom på at det kan være militær trafikk og store stridskjøretøy langs veiene, understreker hun.

8.000 soldater

Øvelsen Joint Viking 2017 er den største i Finnmark siden 1967, og involverer 8.000 soldater. Dette inkluderer soldater fra USA og Storbrittania. Øvelsen foregår i et område som strekker seg fra Alta til Lakselv.

Vegtrafikksentralen kan gi løpende og mer konkret informasjon på 175.no om hvilke områder som blir sterkest berørt fra dag til dag. NRK vil også bringe informasjon hver morgen om hvor hovedaktiviteten foregår.

Oddbjørg Mikkelsen

- Statens vegvesen har myndighet til å stenge fjelloverganger for all trafikk, sier Oddbjørg Mikkelsen i Statens Vegvesen.

Foto: Therese Lindseth / Statens Vegvesen

Tungtransport

Transporten av militærkjøretøy og annet utstyr inn i området har allerede pågått noen dager. Selve øvelsen starter mandag 6. mars, og tiltar i intensitet utover uka og fram til 15. mars.

Det er etablert egne varslingsrutiner for å sikre at utrykningskjøretøy ikke blir hindret.

Kan stenge fjelloverganger

– Hensynet til trafikksikkerhet skal ivaretas. Derfor har Statens vegvesen også myndighet til å stenge fjelloverganger for all trafikk, dersom dette skulle bli nødvendig, sier Oddbjørg Mikkelsen. Det vil under hele øvelsen være tett kontakt mellom Forsvaret og Vegtrafikksentralen og de driftsansvarlig for vegene.

CV90 stormpanservogner fra Panserbataljonen
Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Statens vegvesen har inngått egen avtale med Forsvaret for å begrense skader på vegnettet mest mulig. Som hovedregel skal beltekjøretøy bruke gummisko/gummibelter ved kjøring på veg. Skader på vegdekke, rekkverk, skilt og brøytestikker og annet materiell som følge av øvelsen, skal erstattes av Forsvaret.