Forska på idrettsutvikling

Idrettsprofessorane Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss ved Idrettshøgskolen, UiT Noregs arktiske universitet står bak ei lokal studie som viser at fleire er aktive i dag enn for tjue år sidan, det skriv Altaposten. Studien viser at aktiviteten i idrettslaga har gått ned, og at folk driv meir med eigentrening som styrke- og uthaldenheitstrening, samt friluftsliv.