Forhandler om finansiering

UDI og Sør-Varanger kommune er nå i dialog om hvordan kostnadene for Vestleiren skal finansieres. Det forteller enhetsleder for ankomstenheter i UDI, Christian Wisløff. Utfordringen er i følge ham at Vestleiren er en ny type mottak, som man ikke har et entydig regelverk for. Mottaket er verken et transittmottak, eller et vanlig asylmottak.