NRK Meny
Normal

Foreslår å utvide fjordlinjene i Varangerfjorden

I tiden framover skal også andre fjordlinjer langs hele kysten av Nord-Norge opp til ny vurdering i Fjordfiskenemda.

Laster kart, vennligst vent...

FORSLAG: Fjordfiskenemda forslår en ny fjordlinje i Varangerfjorden. De blå linjene er dagens linjer, mens de røde linjene er forslaget til ny fjordlinje.

– Det er med bakgrunn i at de linjene man har nå, har stått i over en tiårsperiode. Vi ønsker å få en evaluering av de erfaringene man har fått av de linjene som har vært trekt, og om det er behov for å endre linjene, sier Jorhill Andreassen, leder av Fjordfiskenemda.

Nemda har og skal intervjue fiskere som driver fiske inne i de enkelte fjordene. Også fiskere som i dag må fiske på utsiden av linjene, og som har ønske om å fiske

Jorhill Andreassen

HØRINGSRUNDE: Leder av Fjordfiskenemda, Jorhill Andreassen, håper å være behandle de aktuelle fjordlinjene innen kommende høst.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

på innsiden blir spurt. Tilbakemeldingene skal ifølge nemda danne grunnlag for hvor fjordlinjene kan bli trukket. Først ut var Varangerfjorden der nemda nå forslår endringer (se kart øverst i saken).

– Det betyr en liten justering av den linja som har vært tidligere, på bakgrunn av de fiskerne som driver i det området. Vi har også sagt at hvis det kommer vektige motforestillinger for det vi har foreslått, skal vi se på helheten når vi har hørt alle langs kysten av Nord-Norge, sier Andreassen.

Bekymret for leveringen til landindustrien

Fiskarlaget Nord har i utgangspunktet vært negativ til etableringen av både Fjordfiskenemda og de tiltakene namda har blitt gjort, sier leder Ivar Sagen til NRK. Han håper ikke utvidelsen blir på permanent basis, eller vil danne grunnlag for forslagene for fjordlinjene langs resten av kysten, da det kan få konsekvenser for kystsamfunnet.

– Vi tror i bunn og grunn at dette vil bli en hemsko for Finnmark på sikt, fordi det er store fjordområdet det er snakk. Det er nært sagt havområder, sier Sagen.

(Saken fortsetter under bildet)

Fartøyene har fått bedre fiskeredskap

Han er enig i at det er grunn til å ha visse begrensninger, fordi kystflåten har blitt veldig effektiv, samtidig som store fartøy har kommet inn i flåten med store redskap, men han mener han mener det er å gå for drastisk til verks ved å trekke linjer for båter over 15 meter. Det fordi han mener det er et fåtall igjen av de aktuelle fartøyene.

– Det vil frata for eksempel seilflåten å utnytte ressursene på fjordene i perioder, og dermed blir det ikke leveranse til industrien på kysten.

Hensikten er å skjerme fjordene

Også Jorhill Andreassen i nemda trekker fram dette som en av årsakene til at man ser på fjordlinjene langs kysten.

– Det vi ser på er hvordan utstyrsutviklingen har vært i flåten. Redskapene man har å fiske med har blitt mer og mer effektive etterhvert, sånn at det kan også være med på å begrunne linjene. Hensikten med det her er jo å skjerme de innerste fjordene, sier Andreassen.

Hun håper arbeidet med å gjennomgå dagens fjordlinjer vil være ferdig innen kommende høst.