NRK Meny
Normal

Flere uregistrerte våpen beslaglagt fra reindriftsutøvere

Reinpolitiet har gjort beslag av flere uregistrerte håndvåpen i Indre Finnmark.

Steinar Bidne og Hjalmar Takvam fra reinpolitiet overvåker at skillingen.
Foto: Johan Mathis Gaup

Personene hadde ikke godkjenning til å inneha håndvåpnene.

– Vi har beslaglagt flere uregistrerte tohåndsvåpen, bekrefter leder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård til NRK.

Det var etter tips fra publikum at reinpolitiet gikk til ransaking av flere husstander i Indre Finnmark.

To personer til avhør

Inger Anita Øvregård

Leder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Håndvåpnene tilhørte to personer som har tilknytning til reindrifta.

– Vi har ransaket flere boliger, sier Øvregård i Reinpolitiet, men kan ikke si noe om hvor mange våpen som ble funnet i hver husstand.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Uregistrerte håndvåpen er et alvorlig brudd på våpenloven og saken har høy prioritet hos oss.

Saken er ikke ferdig etterforsket, blant annet gjenstår noen avhør.

– Det gjenstår avhør av de involverte og ikke minst vitner, sier Øvregård.

Øvregård vil ikke spekulere i hvilken straff man kan få i slike saker, men at det som oftest er i form av bøter. Eier man i tillegg registrerte våpen, kan det av politiet bli vurdert om man har skikkethet til å eie våpen.

Fokus på reindrift og våpen

Politiet i Finnmark har over tid hatt fokus på å holde oversikt og ha kontroll på at våpenlovens bestemmelser etterleves som de skal. Spesielt har de hatt fokus på dette innenfor reindriftsnæringa.

– Vi har som avdeling hatt over flere år en særlig oppmerksomhet knyttet til våpen og også vurdering av skikkethet blant reindriftsutøvere til å inneha våpen.

Selv har Øvregård vært i Reinpolitiet siden 2004, og har sett konflikter innad i næringa hvor våpen har vært involvert.

– Vi mener at dette fokuset kan bidra til å forebygge trusler og vold i næringen, samt dempe konflikter, sier Øvregård.