Felt i PFU

Tidsskriftet Dagens Medisin er felt i Pressens faglige utvalg for en omtale av det psykiske helsetilbudet i Finnmark. Selskapet Psykia AS blir blant annet beskyldt for å bryte alle faglige anbefalinger. PFU slår fast at selskapet ikke fikk anledning til å imøtegå beskyldningene.