Ev 6 har åpnet for trafikk

Ev 6 på strekningen Leirbotnvatnet bom - Bigáš er nå åpen for trafikk.