Brannvesenet spylte vekk reirene til sterkt truet fugleart

Norsk Ornitologisk Forening vurderer å anmelde Berlevåg kommune etter at krykkjereir ble spylt ned. Fuglearten er sterkt truet, og hendelsen skjedde midt i hekkesesongen.

Krykkje

Krykkjene er en kritisk truet fugleart. Mange reagerer på at deres reir i Berlevåg har blitt fjernet med spyling.

Foto: Tormod Amundsen / Biotope

Flere av krykkjenes reir og hekkeplasser ble fredag kveld spylt vekk av brannvesenet i Berlevåg. Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening sier hekkesesongen til den utrydningstruede fuglearten er godt i gang, og omtaler hendelsen som lovbrudd på høyt nivå.

Spylingen av hekkeplassene ble først omtalt av Berlevågnytt.

Martin Eggen fra NOF

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening ser alvorlig på det som har skjedd i Berlevåg.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

– I løpet av de siste 15 -20 årene har krykkebestanden i Norge gått tilbake med om lag 80 prosent. Ifølge naturmangfoldloven er det ulovlig å ødelegge hekkeplasser for en så sterkt truet art som krykkjen, sier Eggen.

Beklager det som har skjedd

Brannsjef i Berlevåg kommune, Kari Celine Kalvik beklager det som har skjedd. Ifølge henne var hensikten å ta bort gamle reir, og flere års forsømmelser med måseskitt, før årets hekkesesong.

– Det er bare å beklage hvis jeg har misforstått når hekkesesongen til krykkjene starter. Vi ønsker å legge forholdene til rette for at både krykkjer og innbyggere kan trives.

Kalvik sier bygget ligger rett ved matindustri og bebyggelse. Spylingen var et forsøk på å gjøre situasjonen under hekkingen best mulig både for fugler og mennesker.

Naturgründer forundret

Tormod Amundsen

Fuglekikking er en voksende turistnæring i Finnmark. Tormod Amundsen er derfor skuffet over at Berlevåg har spylt vekk krykkjereir.

Foto: NRK

– Det er veldig synd å høre at krykkjene og deres reir inne i Berlevåg havn nå er fjernet ved å bruke brannslange fra brannbilen, sier daglig leder i arkitektfirmaet Biotope, og fuglekikker Tormod Amundsen.

Han mener det som har skjedd er lite gjennomtenkt fordi fuglene nå er i gang med å etablere seg, finner partnere og finpusser på reirene sine.

– Jeg forstår at flere kan oppleve støyen fra krykkjene som irriterende, men dette er ikke en god måte å håndtere dette på.

Samarbeider om fuglehotell

Tormod Amundsen stiller seg også undrende til at denne hendelsen skjer samtidig som Berlevåg kommune og Biotope, er i gang med et prosjekt for å lage krykkjehotell i kommunen.

– Krykkjehotell ville vært et strålende eksempel på hvordan en kommune kan opptre hensynsfullt ovenfor en kritisk truet fugleart. Prosjektet ville også gitt Berlevåg mye god oppmerksomhet gjennom å lage verdens første arkitekttegnede krykkjehotell, med tilhørende live webkameraer og mye mer, mener Amundsen.

Berlevåg blåbygg

Blåbygget i Berlevåg, der krykkjene hekker og ble spylt ned fra veggen.

Foto: Erlend Hykkerud

Ønsker å finne løsninger

Martin Eggen sier han har forståelse for dilemmaet kommunen står overfor, med å ta hensyn både til fuglene og til befolkningen.

– Men å spyle ned fuglereir i hekketida er ikke lovlig, og det er heller ikke greit.

Norsk Ornitologisk Forening vil nå ta kontakt med kommunen for å finne ut om det har skjedd noe ulovlig. Eggen sier de ikke er ute etter å anmelde kommunen for enhver pris.

– Vårt ønske er å finne løsninger som tar vare på krykkjene og som befolkningen kan leve med, sier Martin Eggen.