Barnevernet fikk kritikk fra Fylkesmannen – har startet oppryddingen

Ansatte manglet blant annet opplæring i eget system.

Honningsvåg

KRITIKK: Fylkesmannen i Finnmark utførte tilsyn av Nordkapp kommunes barnevernstjeneste. Resultatet var en slående rapport om manglende vurderinger, manglende rutiner og dokumentasjon.

Foto: Atle Markeng / NRK

Nordkapp kommune er i full gang med å bedre barnevernstjenesten i kommunen.

I april i år fikk kommunen knusende kritikk fra fylkesmannen etter tilsyn.

I løpet av året skal de ha utbedret alle tiltakene, sier fungerende leder for oppvekst og kultur i Nordkapp, Øystein Skårset.

– Siden første dag har barnevernstjenesten jobbet aktivt med å tette avvikene og få orden på avvikene som ble påpekt. Vi jobber med å utarbeide gode prosedyrer for sakene, og hvordan man bedre skal dokumentere det arbeidet man gjør – slik at vi får gode barnevernsfaglige vurderinger på det man gjør, sier han.

Flere avvik

Gjennom 19 punkter tegner Fylkesmannen et urovekkende bilde av barnevernstjenesten i Nordkapp. Dette er noen av de mest alvorlige i rapporten:

  • De som har meldt fra får ikke beskjed om at meldingen er mottatt og blir fulgt opp.
  • Meldingene drøftes muntlig, og beslutninger tas fortløpende.
  • Det mangler barnevernsfaglige vurderinger.
  • Det er ikke rutiner for hvordan saker med alvorlige overgrep skal håndteres.
  • I mange saker tas ikke alvorlige tema fra bekymringsmeldingen opp i det hele tatt.
  • Bekymringsfulle forhold tas opp med foreldrene, men der foreldrene benekter, bagatelliserer eller legger ansvaret på andre/utenforliggende forhold, undersøkes ikke dette nærmere
  • Alvorlighetsgrad og hastegrad vurderes ikke, der folk melder fra om at et barn kan ta vesentlig skade av å bli i sitt eget hjem.

Vakanser og sykemeldinger

Nordkapp kommune overtok ansvaret for barnevernet fra NAV i 2014. I løpet at tre år har kommunen hatt fire oppvekst- og kultursjefer. Avdelingen har vært gjennom en omorganisering, og har slitt med vakanser og sykemeldinger. I dag har barnevernet i kommunen tre stillinger.

– Vi har ikke tettet alle forholdene. Blant annet var det snakk om manglende internkontrollsystem. Det er vi på ingen måte ferdig med å utarbeide. Det vil ta tid, og det er vel snakk om ut året, sier han.

I tillegg får de ansatte opplæring i programmet som barnevernstjenesten skal bruke. Her har det vært manglende kompetanse, ifølge Skårset.

Gjenopptar ikke saker

– Hva gjør dere med de bekymringsmeldingene som allerede var kommet inn før tilsynet og som kommunen fikk avvik på?

– Det er ikke funnet grunn til å gjenoppta den første fasen av disse sakene etter tilsynet, opplyser den fungerende lederen for oppvekst og kultur.

Ifølge Skårset så var det kommet inn 22 bekymringsmeldinger de to siste årene forut for tilsynet.

Linda Kråkenes

Seksjonsleder Linda Kråkenes hos Fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Bjarne Riesto / www.riesto.no

Av disse ble to henlagt uten videre undersøkelser. De øvrige gikk til videre undersøkelser eller akuttvedtak.

Ikke behandlet av Fylkesmannen

Kommunen fikk til midten av mai med å levere en plan for hvordan de skal bedre tjenesten.

Seksjonsleder Linda Kråkenes hos Fylkesmannen i Finnmark bekrefter at de har mottatt plan fra kommunen, men at de sjøl ikke har ferdigbehandlet dette ennå.