NRK Meny
Normal

Barnevernet i Nordkapp mangler rutiner mot alvorlige overgrep

Barn som opplever omsorgssvikt i Nordkapp kommune, risikerer å ikke få den hjelpen de trenger. Rutinene for å følge opp barna svikter totalt.

Honningsvåg

SVIKTER: Ledelsen for barnevernet i Nordkapp kommune innrømmer at de mangler kompetanse til å følge opp bekymringsmeldinger. Bildet er fra kommunesenteret Honningsvåg.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

I en rapport til Statens helsetilsyn får barnevernstjenesten i Nordkapp kraftig kritikk av fylkesmannen i Finnmark. Flere titalls bekymringsmeldinger og intervjuer med de ansatte ligger til grunn.

– Bekymringsmeldingene undersøkes ikke godt nok. Vi vurderer at det er en høy risiko for at barn kan leve i en situasjon med omsorgssvikt, sier seksjonsleder Linda Kråkenes hos Fylkesmannen i Finnmark.

En rekke avvik

Gjennom 19 punkter tegner Fylkesmannen et urovekkende bilde av barneverntjenesten i Nordkapp. Dette er noen av de mest alvorlige i rapporten:

  • De som har meldt fra får ikke beskjed om at meldingen er mottatt og blir fulgt opp.
  • Meldingene drøftes muntlig, og beslutninger tas fortløpende.
  • Det mangler barnevernfaglige vurderinger.
  • Det er ikke rutiner for hvordan saker med alvorlige overgrep skal håndteres.
  • I mange saker tas ikke alvorlige tema fra bekymringsmeldingen opp i det hele tatt.
  • Bekymringsfulle forhold tas opp med foreldrene, men der foreldrene benekter, bagatelliserer eller legger ansvaret på andre/utenforliggende forhold, undersøkes ikke dette nærmere
  • Alvorlighetsgrad og hastegrad vurderes ikke, der folk melder fra om at et barn kan ta vesentlig skade av å bli i sitt eget hjem.

Uklart om barn er rammet

Linda Kråkenes

Linda Kråkenes

Foto: Bjarne Riesto / www.riesto.no

– Vi risikerer at det finnes barn som utsettes for omsorgssvikt, og som ikke får den hjelpen de trenger. Eller det kan være at hjelpen kommer for sent, som igjen kan medføre en skjevutvikling for barnet, både fysisk og psykisk, sier Linda Kråkenes.

Hun har likevel ikke grunnlag for å si at barn i Nordkapp faktisk er rammet av systemsvikten.

Nordkapp kommune overtok ansvaret for barnevernet fra NAV i 2014. Siden har det langt fra gått på skinner. I løpet at tre år har kommunen hatt fire oppvekst- og kultursjefer. Avdelingen har vært gjennom en omorganisering, og har slitt med vakanser og sykemeldinger, forteller fungerende leder for oppvekst og kultur, Øystein Skårset.

Innrømmer mangel på faglig kompetanse

– Noe av forklaringen – og det er ikke ment som en unnskyldning – ligger i at det har vært veldig ustabilt i barnevernstjenesten over lang tid, sier Skårset.

– Men så tror jeg også at vi må være så ærlige med oss selv å si at det er manglende faglig kompetanse i hele organisasjonen som er grunnlaget for at det er som det er, fra toppen av kommuneledelsen og til den enkelte ansatte i barnevernstjenesten.

Et større opprydningsarbeid er satt i gang. Kommunen har fått frist til midten av mai.

– Vi beklager jo veldig at det forholder seg slik. Vi ser jo at barnevernet har en ganske lang vei å gå for å bli en velfungerende tjeneste, sier Skårset.