Åpner rorbuer ute i havgapet til flyktninger

Utlendingsdirektoratet kjemper en desperat kamp for å knytte til seg lokaler som egner seg for å huse flyktninger.

Jan Johansen

Daglig leder ved Kokelv sjøhus i Kvalsund kommune, Jan Johansen er blitt kontaktet av UDI for muligheter til å huse flyktninger.

Foto: Privat

UDI kartlegger nå gjennom fylkesmannen i Finnmark hvilken kapasitet som finnes for å huse de enorme mengdene med flyktninger som strømmer inn over grensestasjonene.

Finnmark peker seg ut, fordi dette er fylket som sammen med Østfold får den største belastningen av personer på flukt.

Nå ønsker UDI å knytte til seg rorbuer for å opprette nye akuttmottak. Dette kan gi en økonomisk gevinst for en næring som ofte opplever tomme hus utenfor turistsesongen.

– Det er positivt å få ekstra inntekt, men det vil ikke være på det grunnlaget at vi velger å si ja om vi får en forespørsel, sier daglig leder ved Kokelv sjøhus i Kvalsund kommune, Jan Johansen.

Han er en av mange rorbueiere som er blitt kontaktet av UDI.

Står klare til å hjelpe

Mona Jacobsen Saab

– Vi er klare til å hjelpe, sier hotell- og rorbueier Mona Jacobsen Saab i Hasvik. Hennes foreldregenerasjon var på flukt under 2. verdenskrig, og nå ønsker hun å stille opp i dagens flyktningkrise.

Foto: Erik Lieungh / NRK

De siste årene har fisketurister også strømmet til Sørøya i jakten på stortorsken, noe som igjen har gitt godt vekstgrunnlag for de mange rorbuanleggene som befinner seg på den sørlige delen av Sørøya.

I vinterhalvåret står ofte de velutstyrte boenhetene tomme. Akuttmottak kan åpne et nytt marked for næringen.

Eierne synes imidlertid dette er av underordnet betydning.

– Jeg vet ikke hverken hva som kommer til å skje, hva som kreves eller hva resultatet blir, så i forhold til den økonomiske siden så er jeg avventende, sier Mona Saab fra Hasvik.

– Men i forhold til det å være klar til å hjelpe, så er vi klare.

Ønsker asylsøkere velkommen til havgapet

– Jeg ser på dette som et bidrag til bygda for å få trivsel på øya, og kanskje vi kan få 15-20 stykker til utover, sier Thorleif Hansen som driver rorbuanlegg på Ingøy, ytterst i Måsøy kommune.

Han er også deleier ved en nedlagt skole, som nå er omgjort til leilighetsbygg.

Ingøymasta

Det bor 27 fastboende på Ingøy, ytterst i Måsøy kommune. Her ønsker innbyggerne flyktninger velkomne til et langvarig opphold.

Foto: Allan Klo/NRK

Stedet er værhardt, men det bekymrer ikke Hansen, som mener flyktningene kan styrke stedet. Om de vil.

– Vi kan stille lokaler videre framover, så de som kommer hit kan bo her i lengre perioder, hvis det er folk som fatter interesse for utkanten og kanskje kan bidra med noe ute i havgapet.

Skal vurdere 2000 steder

Knut Henrik Berntsen.

Knut Berntsen, fagsjef for Region- og mottaksavdelinga i UDI, skal nå vurdere rundt to tusen steder for opprettelse av nye akuttmottak.

Foto: Rushda Syed / NRK

UDI har ikke stilt til intervju i denne saken, som forklares med et enormt medietrykk.

I en e-post skriver enhetsleder Knut Berntsen dette:

«Vi har mottatt listene fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet- og Beredskap, og skal vurdere nærmere om lag to tusen steder. Før vi konkluderer om dette er steder vi ønsker å leie, vil vi snakke med kommunene og stedets eier. Hensikten er å bygge opp om lag 10 000 plasser for å avvikle dyre akuttplasser.»