Ap-Helga kritisk til nedleggelser av skattekontorer

Helga Pedersen er kritisk til regjeringens planer om færre og større skattekontorer. – Jeg er skeptisk til at effektivisering automatisk skal bety sentralisering, sier hun.

Helga Pedersen

UENIG MED FINANSDEPARTEMENTET: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant for Finnmark fylke, Helga Pedersen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Mange lokale skattekontorer er jo allerede borte. I stedet for å fjerne de siste vi har, så burde man heller ha styrket de statlige kompetansemiljøene i Finnmark.

Dette sier stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) til Finansdepartementets planer.

Skatteetaten har i dag til sammen 24 lokale skattekontorer i Nordland, Troms og Finnmark.

Hvis departementet får viljen sin, blir det et ukjent antall færre. Dette bekymrer blant annet ansatte og tillitsvalgte.

– Mindre press på mindre plasser

– Det er selvsagt viktig å bruke offentlige ressurser så effektivt som mulig. Derfor er det viktig å omorganiseringe når det er riktig å gjøre, sier Helga Pedersen.

– Men jeg er veldig skeptisk til at omorganisering og effektivisering automatisk skal bety sentralisering, sier stortingsrepresentanten.

– Vil ikke det bli mer kostnadseffektivt å sentralisere skattekontorene og bygge opp kompetansen på større plasser?

– Det å sentralisere til de største byene i Norge er verken mer effektivt eller kostnadsbesparende. Man kan gjøre ting billigere ved å sentralisere til de mindre kontorstedene. Der er det mindre press på husleie, lønninger og andre faktorer som driver opp kostnadene i byene, svarer Pedersen.

Har ikke sett konkrete planer

I Finnmark er en rekke skattekontorer allerede nedlagt.

Helga Pedersen sier hun først må se hvordan omorganiseringsforslaget fra Skatteetaten helt konkret er.

– Men hvis det er slik at alle skattekontorene skal ligge i de største byene, så mister man også nærheten til brukerne, sier Pedersen.

– Det er et flertall på Stortinget som er veldig opptatt av å bygge opp statlige kompetansearbeidsplasser i hele landet. Det er særlig viktig nå som man vil utvikle oppdrettsvirksomhet, gruvevirksomhet, og ta i bruk andre nye naturressurser i Finnmark. Da hindrer vi også utviklingen av pendlersamfunn og nordsjøturnus, tillegger hun.

Helga Pedersens egen rødgrønne regjering hadde selv store nedleggelsesplaner av skattekontorer tilbake i 2010.

Også disse ble møtt med protester.

NRK har bedt Skattedirektoratet om kommentarer til skattekontornedleggelsene, men ikke mottatt svar.