– Her er man ikke på chartertur, men på jobb

Frykten for at Hæren ikke kommer til å bemanne en fast styrke på Garnisonen i Porsanger, skaper reaksjoner også blant politikerne.

Øvelse på Porsangmoen

Garnisonen i Porsanger under øvelsen Joint Viking i vinter. Her anbefalte forsvarssjefen å etablere et mekanisert stridskompani, men nå kan det ende med at mannskaper fra Indre-Troms skal jobbe korte perioder i Porsanger i en rotasjonsordning.

Foto: Kristian Kapelrud/HV/Forsvaret / Kristian Kapelrud

Etter en ny styrke ble foreslått til Porsanger, kan det nå se ut til at dette ikke blir på fast basis.

Dette har fått tillitsvalgte i Hæren til å frykte at å tjenestegjøre i Porsanger blir som å reise til utlandet på tremånedersoppdrag.

Frank Bakke-Jensen

Stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke-Jensen reagerer på at det foreslås en ny styrke i Finnmark som ikke skal være fast bemannet.

Foto: Marte Lindi, NRK

Nå kommer reaksjoner også fra politisk hold.

– På meg høres det ut som at Forsvaret på nytt har fått et oppdrag som de ikke helt har skjønt rekkevidden av, sier stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke-Jensen.

– Er ikke på chartertur

Finnmark var en av vinnerne da forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd om forsvarets fremtid.

Et jegerkompani ble foreslått etablert tilknyttet grensevakten og et mekanisert stridskompani i Porsanger.

I tillegg skulle Heimevernet styrkes med to innsatsstyrker øremerket for Finnmark.

Stormpanservogn

Et mekanisert stridskompani er foreslått til Porsanger av forsvarssjefen. Nå vil politikerne kjempe for å få kompaniet der på fast basis.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

En av konsekvensene av forslaget om å utplassere en styrke i Porsanger kan derimot være at mannskaper fra Indre-Troms skal jobbe korte perioder i Porsanger i en rotasjonsordning.

– Når beskjeden fra politisk hold er at vi skal ha et forsvar og en struktur som forsvarer landet fra Storskog og sørover, så må det være klinkende klart at det miljøet man etablerer i Porsanger, det skal være så faglig sterkt og ha en sånn tilhørighet at man er i stand til å løse det oppdraget man har der oppe, sier Bakke-Jensen.

– Da er man ikke på chartertur, da er man på jobb og det er man mer enn tre måneder om gangen.

Kommunen fortsatt optimistisk

For Porsanger kommune vil avgjørelsen om en fast bemanning eller ei ha mye og si, spesielt i forhold til ringvirkninger.

Aina Borch

Aina Borch, ordfører i Porsanger kommune.

Foto: Privat

– Vi kommer til å jobbe for en permanent tilstedeværelse, vi ønsker ringvirkninger og det beste da er at vi får folk fast stasjonert og bosatt i kommunen. Det handler om tilhørighet, tilknytning og ikke minst muligheten til å bidra inn i samfunnet, sier, Porsangers nye ordfører, Aina Borch.

Hærens talsmann, oberstløytnant Aleksander Jankov, sier til NRK at de ikke kan garantere at det ikke blir rotasjonsordning, og at en modernisering av Hæren uansett er viktigere enn å bemanne Porsangmoen.

Ordfører Borch vil ta med seg denne saken videre.

– Vi ønsker oss fast bosetting og vi kommer til å jobbe for det nå når vi går inn i den politiske prosessen.