NRK Meny
Normal

– Gjør at overgrep mot barn kan fortsette

Unicef Norge mener at manglende etterforskning av personer som laster ned overgrepsbilder av barn, kan gjøre at overgrep mot barn i Norge fortsetter.

Ivar Stokkereit er juridisk rådgiver i Unicef

Ivar Stokkereit og Unicef Norge har i en årrekke ment at politiet gjør en for dårlig jobb med etterforskning og forebygging av overgrep og vold mot barn. Resultatene etter en stor aksjon ledet av Kripos bekrefter problemet.

Foto: Privat

– I verste fall vil pågående overgrep mot barn fortsette fordi politiet ikke etterforsker disse sakene. Manglende etterforskning kan også gjøre at disse personene i fremtiden vil begå seksuelle overgrep mot barn, sier juridisk rådgiver i Unicef, Ivar Stokkereit.

Uttalelsen kommer etter at NRK denne uka avslørte at under halvparten av sakene i en landsomfattende aksjonen mot nedlastning av overgrepsbilder har blitt etterforsket.

Kripos er overrasket over hvor få fysiske overgrep som er blitt avdekket.

– Må gis høyere prioritet

Ivar Stokkereit som jobber med barns rettigheter i Unicef er svært kritisk til politiets prioriteringer i denne type saker. Han og Unicef har i flere år etterlyst større fokus på dette.

– Det er politiet selv som må prioritere denne typen saker høyere, sier han.

Stokkereit får støtte av påtaleleder i Øst-Finnmark politidistrikt, Laila Søndrol.

– Slik jeg ser det handler det om prioriteringer, sier Søndrol.

Hennes distrikt har jobbet mye med nettopp disse sakene.

– Stortingspolitikerne må på banen

Stokkereit i Unicef syns det er gledelig at man i den nye politireformen drar frem dette som et satsingsområdet, men savner konkrete forslag.

Laila Søndrol

Det er en prioriteringssak, sier Laila Søndrol i Øst-Finnmark politidistrikt.

Foto: NRK

– Vi håper nå at Stortingspolitikerne vil ta dette på alvor, og komme opp med konkrete tiltak. Det trengs tydelige signaler fra politisk hold, sier Stokkereit, og legger til:

– Ansvaret for å sikre at barn blir beskyttet mot vold og overgrep ligger hos politikerne, og da må også politikerne gjøre politiet i stand til å etterforske og forebygge dette på en god måte.

Kripos bør styrkes

Selv har Unicef og Stokkereit konkrete forslag til politikerne.

– Vi mener det er viktig at politiet styrker sin kompetanse på vold og overgrep. Det må komme inn som en større del av utdanningen på politihøyskolen, mener Stokkereit.

Unicef er også opptatt av at de spesialiserte etterforskningsmiljøene, som Kripos, styrkes, og i enda større grad samarbeider med lokalt politi.

– Det må utvikles gode samarbeidsmetoder for Kripos og lokale politidistrikt, slik at de kan jobbe for å beskytte barn mest mulig.