– De med oppholdstillatelse i Russland blir returnert

– De asylsøkerne som har oppholdstillatelse i Russland, og ikke har et beskyttelsesbehov, vil bli returnert. Det sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i Vestleiren på Høybuktmoen, Kirkenes

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på besøk i Vestleiren på Høybuktmoen, der man etterhvert kan huse opp mot 600 asylsøkere.

Foto: Ida Karine Gullvik

Det har så langt i år kommet 1.685 flyktninger over grensa fra Russland til Sør-Varanger og Norge, og bare på mandag kom det 90 nye asylsøkere over den norsk-russiske grensa.

Flyktningstrømmen over Storskog, er også årsaken til at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) tirsdag besøker Sør-Varanger.

– Regjeringen vurderer nå en rekke innstrammingstiltak. Et av tiltakene regjeringen har, kommer som instruks til UDI allerede i dag. Instruksen sier at alle de som ikke har akutt beskyttelsesbehov, men som har oppholdstillatelse i Russland, blir returnert, sier Anundsen.

Anders Anundsen om nytt direktiv om håndtering av flyktninger

Her forteller justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om nytt direktiv for forenklet og hurtigere behandlinger av asylsøknader. Foto: Arnstein Jensen

Politiet har etterlyst handling fra regjeringen, for å ha mulighet til å møte flyktningestrømmen som kommer,

– Jeg trenger først og fremst handling og det høres det nå ut som vi får. UDI kommer til å fatte de hurtigvedtakene som vi må ha, sier politimester Ellen Katrine Hætta ved Østfinnmark politidistrikt.

Skal hastebehandles

Departementet slår i en pressemelding fast at alle asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland, og som ligger an til avslag, skal hastebehandles.

– Det er viktig at norske myndigheter sender et tydelig signal til personer som ikke har behov for beskyttelse eller som allerede har lovlig opphold i Russland, sier Anundsen i pressemeldingen.

– Norge har dessuten siden 2007 hatt en returavtale med Russland. Det er grunn til å tro at avtalen vil få økt betydning fremover, sier Anundsen videre.

Forskjellsbehandling

Det er også en dialog med russiske myndigheter om hvordan situasjonen skal håndteres framover.

– Vi har en trepartsavtale mellom Russland, Finland og Norge, der vi registrerer at det er en forskjellig praktisering fra russisk side overfor Norge og Finland. Vi har bedt om en redegjørelse fra russiske myndigheter for årsaken til forskjellsbehandlingen, sier justisministeren.

Han er sikker på at russiske myndigheter ikke vil akseptere at det utvikler seg en menneskesmugler-næring i Russland.

– Nå ser vi en tendens til at det er tilfelle, men jeg er overbevist om at russiske myndigheter er i stand til å håndtere en slik situasjon, og hindre at vi får lovløse tilstander som utnytter folk i nød, understreker han.

Justisminister Anders Anundsen på besøk i Kirkenes

Justisminister Anders Anundsen på besøk i Kirkenes tirsdag. Her i den gamle militærleiren vestleiren på Høybuktmoen.

Foto: Ida Karine Gullvik

Overrasket over antall flyktninger

Under besøket skal Anundsen se på forholdene til flyktningene i Sør-Varanger.

– Det er en overraskelse at det er kommet så mange over Storskog. Det er en situasjon som er helt ny. Vi har aldri opplevd det tidligere, sier statsråden.

Han viser til at det tidligerekun har kommet mellom 0-20 flyktninger denne veien i året.

– At vi nå plutselig ser en stor vekst stiller jo hele lokalsamfunnet og alle våre etater på en stor prøve. Derfor er det viktig for meg med selvsyn å se Storskog, men også ankomstsenteret som skal bidra til å håndtere den situasjonen som vi nå står i, sier Anundsen.