NRK Meny
Normal

- Konsultasjonsretten er en demokratisk svakhet

Ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen, vil at konsultasjonsavtalen Sametinget har med staten skal revurderes.

Aili Keskitalo og Ragnar Olsen

Ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen og sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Jeg synes det er beklagelig at man har en ordning med forhandlinger bak lukkede dører, sier ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen.

Han syns at Sametinget må ha en mulighet til å møte regjeringa, slik som alle andre har, men synes det må foregå i langt mer åpne forhold enn i dag.

Konsultasjonsretten sikrer at Sametinget får komme med sitt synspunkt i saker som er viktig for den samiske befolkninga. Det er en rett alle urfolk har, etter ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. I 2005 ble denne retten formalisert i Konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter.

Avtalen sier at myndighetene skal informere Sametinget så tidlig som mulig om saker som kan påvirke samene direkte.

Det gjør at Sametinget får legge fram sitt syn i en sak før den blir lagt ut til offentlig høring.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fálesrášša vindpark

Slik skulle Fálesrášša vindkraftverk se ut. I januar 2013 ga NVE konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 180 MW i området ved Fálesrášša i Kvalsund kommune. Konsesjonsvedtaket ble blant annet påklaget av det berørte reinbeitedistriktet. Olje- og energidepartementet har valgt å gå reindrifta i møte.

Foto: Finnmark kraft

Har tapt millioner

– Jeg vil si at i forhold til Kvalsund så har vi gått glipp av en økonomisk gevinst gjennom eiendomsskatten. Den var stipulert til 15 millioner kroner i året. Det er en betydelig inntekt, sier Olsen.

Politikerne og Fylkesmannen har sagt at man må styrke leveringssikkerheten i forhold til strømleveranse. Fálesrášša vindkraftverk ville ha gitt et betydelig tilskudd til kraftleveransen og sikkerheta. Og selv med bygging av en ny 420 kilovolts kraftlinje til Finnmark så er det ikke automatikk i at man er 100 prosent sikker på leveransen til enhver tid.

Fálesrášša vindkraftverk ville vært et veldig godt tilskudd for å holde hjulene i gang, med den leveransen den og produksjonen det kunne gitt, mener Olsen.

Reagerte med vantro

Kvalsundordføreren mener avslaget på vindkraftutbygging i Kvalsund skyldes konsultasjonsordninga.

Sametingspresidenten har sagt i media at avslaget kom som en direktefølge av konsultasjoner med regjeringa.

– Jeg reagerte med vantro. Jeg var overbevist om at det ble kraftutbygging i Kvalsund kommune. Og det er med tanke på hvem som sitter i regjering. Den «blåblå» regjeringa med Høyre og Frp har gjentatte ganger sagt at de skal legge ned Sametinget.

Olsen mener at hvis man legger det til grunn så er det merkelig at regjeringa har sagt nei til et prosjekt som Fálesrášša vindkraftverk.