Ansvarlege for beredskap i fylket ser alvorleg på den fleire timar lange svikten i telesamband og internett 6. mars. I dag har dei evaluert hendinga, og i møtet fant dei fleire ting som må endres på.

Telenor: –Telefeilen kunne ha vore oppdaga raskare

Ansvarlege for beredskap i fylket ser alvorleg på den fleire timar lange svikten i telesamband og internett 6. mars. Telenor seier at dei burde ha funne feilen raskare.

Kommunikasjonsnettet vårt er ikkje sikkert nok. Det meiner varabrannsjefen i Ålesund. I rapporten etter orkanen Dagmar i 2011 var det peika på tiltak for å styrke mellom anna mobilnettet. I går så viste svakheitene seg igjen.

– Kommunikasjonsnettet er ikke sikkert nok

Kommunikasjonsnettet vårt er mer sårbart enn vi liker å tro. Heller ikke utbygging av nødnettet vil bedre situasjonen for deg og meg.