Hopp til innhold
Flere interessert i å overta Stålverket

Leter etter nye løsninger for Stålverket

Det er interesse for å overta Stålverket på Jørpeland etter konkursen.

Tomta til stålverket på Jørpeland kjøpt for sytti millioner kroner.

Lokale investorer kjøpte stålverktomten

Maskinentreprenørene Terje og Magnar Ur kjøper stålverkstomten på Jørpeland for over 70 millioner kroner.

Stålverket på Jørpeland støper deler til vindmøller

Stålverket satser på vindmøller

Nå er det full gang i stålverket på Jørpeland. Nomac har klart å få store kontrakter i det internasjonale markedet, blant annet ved å satse grønt.

I dag starta Stålverket på Jørpeland opp igjen etter konkursen - og litt over klokka ni var den første smelta med stål klar. Det var i mars Scana ga opp og ba om konkurs. 
Hogne Fjellanger saman med dei tilsette satsar nå vidare - og dei har tru på framtida.

Nå smeltes stål på Jørpeland igjen

En måned etter at stålverket på Jørpeland stanset produksjonen, brenner det igjen i grytene hos hjørnesteinsbedriften.

Stålverket på Jørpeland er reddet. Boet akspeterte i dag budet fra investor Hogne Fjellanger som driver videre

Håpar å ha ny aktivitet på stålverket om nokre veker

Stålverket på Jørpeland er redda, og den nye eigaren håpar på ny aktivitet i løpet av eit par veker. Men om alle får tilbake jobber er usikkert.

Spillet om Stålverket fortsetter etter konkursen for to og en halv uke siden. Bankene har avslått det ene budet som er kommet for å redde de 115 arbeidsplassene. Nå frykter LO
at bankene spekulerer i å bygge boliger på industritomten.

Fryktar stålverket må vika for bustader

Bankane har avslått det eine bodet som er kome for å redda dei 115 arbeidsplassane på stålverket på Jørpeland. LO fryktar at bankane heller vil ha bustader på industritomta.

Det foregår nå et spill om Stålverket på Jørpeland. Budet fra den lokale investorgruppen ble avvist, og to andre er på banen. Nå er fellesforbundet og de ansatte villige til å selge det tradisjonsrike Folkets hus på Jørpeland for å redde stålverket.

Vil selge Folkets Hus for å redde stålverket

Fellesforbundet og de ansatte ved stålverket villige til å selge det tradisjonsrike Folkets Hus på Jørpeland for å redde hjørnestensbedriften.