Feiring Jernverk

Gruvene på Feiring ble påbegynt allerede på 1600-tallet. i 1798 tok Carsten Anker over driften, men trass store visjoner – det gikk ikke som han håpte.

I nesten 200 år var det stor virksomhet i åsen ved Feiring etter at det ble funnet store mengder jernmalm i fjellet. Carsten Anker fra Eidsvoll satset stort i Feiring på begynnelsen av 1800-tallet, men det gikk ikke bra.

– Det var mange familier som bodde her oppe og det var både mølle, kvern, sagbruk og butikk. Det var et eget lite samfunn, sier Marit Brotdshaug Sveen.

Hun er leder for Feiring jernverks venner og viser rundt på området utenfor de gamle gruvene. Dette var en av Carsten Ankers store satsinger. Utvinning av jern i fjellet og et produksjonsverk for råjern på samme sted – så trengte man ikke å frakte malmen helt til Eidsvoll for å bruke den.

– Det var et yrende liv her. Rundt 170 personer var tilknytta verket, sier hun.

Gruver fra 1600-tallet

Men historien om gruvene på Feiring begynner lenge før Carsten Anker kom inn i bildet. De første gruvene ble gravd ut på 16- og 1700-tallet.

– Her fant de en gang store mengder jernmalm, sier Asbjørn Nerbø. Også han er en del av venneforeningen.

Gruvene ligger høyt oppe i åsen ovenfor Feiring og det er i alt ni gruver. St. Pauls gruve er over 60 meter lang og på det høyeste er det ti meter fra gulv til tak.

– En kan jo bare tenke seg at dette var litt av et arbeid, sier Nerbø.

Bli med inn i gruvene i innslaget i toppen av saken

Dårlige tider og konkurs

Det var i 1798 at Carsten Anker tok over driften. Han moderniserte gruvegangene, så det ble enklere å frakte malmen ut. Også etablerte han dette gruvesamfunnet. I 1806 sto produksjonsanlegget klart og det skulle være begynnelsen på en lysende framtid, men slik ble det ikke. Carsten Anker gikk som kjent konkurs og det meste måtte selges unna.

– Alle husene som var satt opp her ble tatt fra hverandre og solgt på auksjon, sier Marit Brotdshaug Sveen.

Ett hus har imidlertid kommet tilbake. Ankers eget lysthus ble satt opp i anledning grunnlovsjubileet.

– Han sa selv at dette kanskje var Norges fineste utsikt, fordi her hadde han «Mjøsen i åtte til ti mil for sine føtter – og Hedmarken med».

Laster kart, vennligst vent...