Hopp til innhold
Bringeland, Førde

Avinor stenger ni kortbaneflyplassar

Avinor stenger ni kortbaneflyplassar for all kommersiell flyging frå og med onsdag 18. mars. – Vi må sikre at vi har nok personell på jobb, seier leiinga.

Florø lufthamn

All helikoptertrafikk langs kysten på Vestlandet er innstilt

Det er full stogg i helikoptertrafikken på Vestlandet. Snø og torevêr gjer at oljearbeidarane verken kjem seg til eller frå land.

De første elflyene leveres i dag til Avinor på Gardermoen

– Elflya gir nye moglegheiter for småflyplassane i fylket

Måndag fann den første flyginga med elfly i Noreg stad. Elflya kan i framtida sørge for hyppigare avgangar både mellom småflyplassane og ut av fylket, trur regionsjefen i NITO Vest.

Widerøe fly - Førde lufthamn

Rapport tilrår å legge ned flyruta mellom Førde og Bergen

Ein rapport frå Møreforsking meiner at flyruta mellom Førde og Bergen bør leggast ned. Men ordførarane i Sunnfjord vil heller kjempa for betra rutetider.

Widerøe-fly i luften

Forskarar meiner konkurranseutsetjing har gitt dårlegare tilbod

Møreforsking meiner at det meste har blitt dårlegare etter at flytrafikken i Florø vart konkurranseutsett i fjor. Det kjem fram i ein ny rapport.

Tor Øyvind Aa

– Det er rart det ikkje er fleire avgangar

SANDANE LUFTHAMN ANDA (NRK): Han har fleire og fleire kundar frå heile verda som skal fraktast til og frå Nordfjord. Men sjefen for Brødrene Aa opplever at flytilbodet i regionen står på staden kvil.

Sogndal lufthamn

Ber regjeringa betala for flyhangar

Den nye storkommunen i Sogn vil at regjeringa blir med å spleise på flyhangar på Sogndal lufthamn.

Florø lufthamn

Widerøe utvidar Florø-tilbodet

Frå 1. mai opnar Widerøe ei ny flyrute mellom Florø og Ålesund og utvidar tilbodet på fleire av dei eksisterande rutene.

DAT-fly på Florø Lufthamn

Mangel på bindande avtalar med næringslivet stogga DAT i Florø

Den nye passasjeravgifta, nedgang i trafikken og lågare engasjement enn venta er bakgrunnen for at det danske flyselskapet ikkje vil starte opp i Florø.