Hopp til innhold
Finnmarkseiendommens hovedkontor i Lakselv

Ønsker ei endring av FeFo-styret

Fleire er glade for at Finnmarkseigedommen (FeFo) vann fram i Høgsterett i Karasjok-saka. Men samtidig ønsker enkelte ei endring av korleis FeFo-styret kan sjå ut.

høyesterett-karasjok

Vuoittáhalle Alimusrievttis: – Čáhppadeamos beaivi Norgga riektehistorjjás

Kárášjoga sámesearvvi jođiheaddji, Ragnhild Lydia Nystad lea beahtahallan go Kárášjoga álbmot ii oaččo oamastit gieldda eatnamiid. Muital iežat oaivila áššis.

FeFo-direktør Egil Olli og styreleder Geir Thrane i Høyesterett

Alimusriekti lea mearridan gii oamasta Kárášjoga

Kárášjoga-ášši gohčoduvvo nuppástupmin sámi vuoigatvuođaid dáistaleamis. Alimusriekti lea mearridan - odne almmuhuvvo duopmu.

Carsten Smith Elgesem og Carsten Smith

Carsten (29) går i morfar Carstens (91) fotspor

Carsten Smith regnes som Sametingets «far». Nå er det barnebarnet Carsten som fører slektstradisjonene videre med å forsvare samiske rettigheter.

Toril Marie Øie

Sii mearridit Kárášjoga-ášši Alimusrievttis

Duorastaga gieđahallagođii Norgga Alimusriekti geain leat vuoigatvuođat oamastit Kárášjoga eatnamiid. Dá leat dat duopmárat geat dubmejit áššis.

Toril Marie Øie

Slik dømte de i Karasjok-saken

Dommerne i Høyesterett er splittet i synet om lokalbefolkningen som eier Karasjok. Kun én stemme avgjorde utfallet. Slik stemte dommerne.

Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.

Regjeringsadvokaten om «Karasjokeiendommen»: – Kan innføres tydeligere forskjellsbehandling

Mulighetene for folk i Norge til å jakte og fiske i Karasjok kan falle bort, mener Regjeringsadvokaten. – Dette viser en frykt for at samene vinner i Høyesterett, svarer kommunens talsperson.

Svein Atle Somby

Karasjok-ordfører: – Beklagelig at Høyesterett tar denne saken

Norges fremste dommere skal finne ut om ordfører Svein Atle Somby og resten av lokalbefolkningen i Karasjok eier grunnen i kommunen. Men Somby liker ikke at det skjer.

Styremøte i Finnnmarkseiendommen - FeFo - 08.05.2023

FeFo guoddala Kárášjohtduomu Alimusriektái

Njealji jienain guovtti jiena vuostá mearridii Finnmárkkuopmodaga (FeFo) stivra otne guoddalit Meahcceduopmostuolu duomu Kárášjohtáššis.