Hopp til innhold
Bomstasjon i Grenland

Fra maks rabatt til maks bomavgift på elbiler

Det ligger an til bompengesjokk for elbilistene i Grenland. Avgiften kan øke til minst 70 prosent av normal takst i en ny bypakke. – Rettferdig, mener Terje Riis-Johansen (Sp).

Solveig Kohn

Sparer penger på å erstatte bilen med elsykkel

PORSGRUNN (NRK): Bommene i Grenland har i ett år motivert flere til sette seg på sykkelsetet. Solveig Kohn regner med at hun og mannen sparer inntil 500 kroner i måneden når de erstatter bilen med elsykler.

Gule busser

Ny avtale gir 250 millionar til Grenland

Samferdselsdepartementet tilbyr Grenland ei ny belønningsavtale på til saman 250 millionar kroner for dei neste fire åra.

Olav Risholt foran sykkelteller

Stoler ikke på sykkelmålingene

SKIEN (NRK): Det bør jobbes mer med kvaliteten på sykkeltellepunktene i Norge, mener prosjektlederen i Bypakke Grenland.

Bomstasjon i Lensmannsdalen i Skien

Denne bommen deler skolekretsen i to

Bommen i Lensmannsdalen i Skien deler skolekretsen i området i to. FAU håpar Bypakke Grenland vil sjå på plasseringa ein gong til, og flytte bommen.

Lastebil gjennom bom

Tungtrafikken blør i bomringen

GRENLAND (NRK): Lastebileierforbundet er fortvila over at tungtransporten må betale dyrt i bomringen i Grenland. Fritaket etter 60 passeringer har forsvunnet.

Bypakke Grenland - antennepunkt

Mindre trafikk etter at bommane kom

Etter at det vart sett opp nye bommar i Grenland har biltrafikken gått ned. Tala syner også at fleire tek sykkelen fatt.

Trefte bom i 25 kilometer i timen

Såg ikkje bommen i mørket

PORSGRUNN (NRK): Trygg Trafikk reagerer kraftig på at bommar ikkje er betre merka for gåande og syklande i mørket. No har kommunen utstyrt ein bom i Porsgrunn med LED-lys, etter at ein person trefte bommen da han kom syklande.

Herkulesbrua

Her kjører de ulovlig for å unngå bommen

SKIEN (NRK): Kreativiteten til bilister som forsøker å unngå bompenger vil ingen ende ta. Ved flere anledninger er biler observert på gangbrua mellom Herkules og Klosterøya i Skien.