Trefte bom i 25 kilometer i timen

Såg ikkje bommen i mørket

PORSGRUNN (NRK): Trygg Trafikk reagerer kraftig på at bommar ikkje er betre merka for gåande og syklande i mørket. No har kommunen utstyrt ein bom i Porsgrunn med LED-lys, etter at ein person trefte bommen da han kom syklande.