Hopp til innhold

Stoler ikke på sykkelmålingene

SKIEN (NRK): Det bør jobbes mer med kvaliteten på sykkeltellepunktene i Norge, mener prosjektlederen i Bypakke Grenland.

Olav Risholt foran sykkelteller

FORVIRRENDE TALL: Olav Risholt i Bypakke Grenland mener nye tellepunkter ikke klarer å gi troverdige data.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Bypakke Grenland stoler ikke på sykkelmålingene, siden tallene spriker veldig.

Sto og så på feiltelling

– I fjor høst sto jeg tilfeldigvis her og så på, og da passerte det en gruppe på fire syklister. Det ble bare registrert én på lystavlen, sier Leif Sigvaldsen i det lokale laget av Syklistenes landsforening.

Leif Sigvaldsen

Leif Sigvaldsen har selv sett feiltelling på tellepunktene.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Det skal sies at lystavla på Smieøya i Skien, og den tilsvarende lystavla på Kammerherreløkka i Porsgrunn sentrum, ikke viser de offisielle tallene for antall syklister som passerer. Statens vegvesen har egne målepunkter på disse stedene.

Men heller ikke den teknologien virker som den skal.

Forsker på hvorfor voksne parkerer sykkelen

Vurderer å fjerne

Olav Risholt, prosjektleder i Bypakke Grenland, sier at ved flere av tellepunktene er det store hopp i tallene som umulig kan stemme.

– Noen av de eldre målepunktene fungerer godt, men de nye har ennå ikke helt troverdige data, sier Risholt, og medgir at de ikke vet nok om feilkildene.

– Det tror jeg gjelder i hele Norge. Det bør jobbes mer med kvaliteten på sykkeltellepunktene i Norge, sier han.

Ifølge Risholt må man vurdere om man skal fjerne noen av registreringspunktene, fordi det er så få passerende at hver syklist gir store utslag.

Truer med å ta tilbake sykkelpenger

Stadig testing

Han ønsker å være forsiktig i spekulasjoner om hvorfor tellepunktene ikke fungerer bedre.

– Det kan være noe i måten man legger tellepunktene på, og som gjør at de kanskje ikke fungerer som de skal. Det kan tenkes at vedlikehold av veien har noe å si, eller type sykkel som passerer

NRK har vært i kontakt med Vegdirektoratet og Statens vegvesen i region øst som sier at det er gjort mye for å fjerne feilkilder, og at det stadig foregår testing for å luke ut eventuelle feil.

Les også: