Hopp til innhold

Fra maks rabatt til maks bomavgift på elbiler

Det ligger an til bompengesjokk for elbilistene i Grenland. Avgiften kan øke til minst 70 prosent av normal takst i en ny bypakke. – Rettferdig, mener Terje Riis-Johansen (Sp).

Bomstasjon i Grenland

GRATIS: Inntil videre passerer elbiler gratis gjennom bomringen i Grenland.

Foto: Siw Borgen / NRK

Flere elbiler fører til uønsket trafikkvekst og lengre bilkøer i Grenland. For å få belønningsmidler fra staten, må veksten stoppe opp.

Resepten fra Bypakke Grenland kan bli et bomsjokk for elbilistene som har passert gratis i snart ni år.

Fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen (Sp) i Telemark leder styringsgruppa for bypakka.

– Er det rettferdig at også de som kjører elbil må betale bompenger?

– Elbiler sliter også på veiene, bidrar til køer og til lokal forurensning i byene våre, så sånn sett er svaret på det ja.

Terje Riis-Johansen, Senterpartiet

Fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen (Sp) i Telemark.

Foto: Senterpartiet

Den tidligere olje- og energiministeren mener man kan slutte med bypakke-konseptet dersom ikke også elbilistene bidrar til spleiselaget.

– Dette er i tråd med det Stortinget har sagt og som har blitt kommunisert over lang tid nå. Min oppfatning er at det ikke er så mange som er veldig overrasket, selv om det selvsagt er kjedelig å betale for noe som tidligere har vært gratis.

Les også Vurderer å innføre bompenger for elbiler

Bomstasjon i Grenland

Bompengetaket kan løftes

Forslaget til Bypakke 2 i Grenland er nå i ferd med å bli kvalitetssikret av Statens vegvesen.

Der legges det opp til å følge de nasjonale reglene for rabatter i bomringene. De siste årene har dette vært at elbilistene betaler 70 prosent av taksten for fossilbiler.

Bypakke Grenland - antennepunkt

Biltrafikken øker i Grenland, til tross for bomstasjoner og satsing på sykkelveier.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Denne andelen kan bli enda høyere i framtida.

I Nasjonal Transportplan viderefører regjeringa regelen om at elbiler skal betale maksimalt 70 prosent av taksten som fossilbiler betaler.

Samtidig åpnes det for at elbiler skal betale enda mer på sikt. Dette har ført til protester både fra Elbilforeningen og NAF.

Les også Prisøkning for elbiler i bomringene: For tidlig, mener elbilforeningen

Elbiler på parkeringsplass

Ny takst på 20 kroner

I forslaget til ny bypakke økes takstene fra 2026 til 20 kroner for en personbil. For en elbil blir det i så fall 14 kroner, som er 70 prosent av vanlig takst.

I tillegg blir det gitt avslag for brikkeabonnement.

Den nye bypakka må vedtas av lokalpolitikerne i Skien, Porsgrunn og i fylkeskommunen. Det legges til grunn i forslaget til en ny bypakke fra 2026.

– Et spørsmål om hva vi vil ha av penger

Riis-Johansen påpeker at Telemark ikke vil ha en sjanse til å nå nullvekstmålet og dermed slite med å få ut statlige belønningsmidler, hvis ikke også elbilistene betaler bompenger.

– Dette er et spørsmål om hva vi vil ha av tilgjengelige penger til å utvikle området vårt, og til å bygge veier og gang- og sykkelstier.

Han viser til at Telemark har fått nesten én milliard kroner av staten de siste årene fordi vi har vært villige til å ha en bypakke.

– Det håper vi også å kunne ha fremover, og det betyr blant annet billig buss.

Les også Ny avtale gir 250 millionar til Grenland

Gule busser

– Har tatt unna veldig mye kø

– Men det er fortsatt køer og trafikken øker. Har bypakka vært en fiasko?

– Nei, vi har tatt unna veldig mye kø med bypakka, men det du påpeker viser viktigheten av å fortsette.

Riis-Johansen viser til ferske prognoser som indikerer 20 prosent trafikkvekst på de mest belastede områdene i Grenland hvis det ikke iverksettes tiltak.

– Jeg tror de fleste som kjører bil i Grenland, og som skal kjøre bil fremover, helst vil unngå det. En ny bypakke er dermed også en god investering for de som har tenkt å bruke bilen.