Tårnene i Barbu kan bli stanset

Riksantikvaren kan nå stanse de planlagte boligtårnene i Barbubukt.

Tårnene i Barbu

BARBU: Tårnene i Barbu kan bli stanset.

De to høyhusene Riksantikvaren reagerer på er en del av den mye omdiskuterte Barbu-utbygginga.

Boligtårnene skal bli over 40 meter høye. Det vil ødelegge for den verneverdige Barbu kirke som ligger i området, mener Riksantikvaren.

Nå ber han fylkeskommunen om å reise innsigelse mot høyden på tårnene.

Mener tårnene blir landemerker

Riksantikavren mener Barbu kirke fra 1880 har status som «særlig verneverdig», og mener boligtårnene vil ta kirkas plass som landemerke.

«Bebyggelsen introduserer en bygningsskala ved blant annet to tårn som avviker sterkt fra kirkens eksisterende omgivelser og vil langt på vei også kunne ta over rollen som landskapets fremste identitetsbærer og landemerke. Samlet sett vil planen etter Riksantikvarens vurdering derfor ha svært negative konsekvenser for Barbu kirke», skriver Riksantikvaren i sitt brev til Aust-Agder fylkeskommune.

Dersom fylkeskommunen ikke reiser innsigelse mot planene, ber Riksantikvaren om at han får melding om dette, slik at han på eget grunnlag kan fremme innsigelse mot tårnene.