Ballbingen i Åsgårdstrand ble revet. Trepanelet skal erstattes med netting.

– Bevarer ballbingen, men fjerner støyproblemet

Bråk fra ballbinger er et problem mange steder i Norge. Kommunelegen mener flere bør erstatte veggene med nett.