Vanskelig tilsvarsrunde

Mens danske og svenske sykehus var lette å be om intervjuer, ville norske sykehusleger ikke la seg intervjue i dokumentaren.

Øyeoperasjon
Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Brennpunkt har valgt å sammenfatte de viktigste spørsmålene og skriftlige svarene fra de mest sentrale sykehusene i forhold til programmet og legge det ut her.

Sykehuset Buskerud

Sykehuset Buskerud nektet å uttale seg i programmet. Kommunikasjonssjef Gro Bogen Nilsen henviser nå til at saken gjelder en pasientgruppe som Ullevål universitetssykehus har overtatt ansvaret for i Helse Sør-Øst. Ullevål overtok ansvaret fra Buskerud i april 2008 etter at det ble innført nye regler for håndtering av slikt materiale.

Hun svarer likevel på spørsmål om tidligere praksis ved sykehuset i en epost.

Om hvorfor de ikke innhentet samtykke, skriver hun:

”I henhold til obduksjonsforskriftene og transplantasjonsloven er det lov å bruke hornhinner fra avdøde uten samtykke, med mindre pasienten/pårørende eksplisitt har motsatt seg dette (såkalt presumert samtykke). Både fagmiljøet ved Sykehuset Buskerud og kolleger ved andre sykehus har imidlertid vært opptatt av å få en gjennomdrøfting av de etiske sider ved en slik praksis.

På den ene siden ser vi behovet for å få tilgang til hornhinner slik at viktig hjelp kan gis til unge og eldre som har fått sin livskvalitet sterkt redusert på grunn av dårlig syn/smerter. På den andre siden ser vi behovet for åpenhet og informasjon omkring alle typer av organdonasjon – også hornhinnedonasjon. Fagmiljøet har vært i dialog med både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å få klare retningslinjer. Sykehuset Buskerud ønsker en utvikling der faglig praksis er i overensstemmelse med samfunnets oppfatning av hva som er rett og galt.”

Ullevål Universitetssykehus

Liv Drolsum, seksjonsoverlege ved Øyeavdelingen på Ullevål universitetssykehus ville heller ikke gi noe intervju til tv-dokumentaren i Brennpunkt. Men hun har svart på spørsmål skriftlig. En del av svarene er med i dokumentaren, men spesielt interesserte kan lese alle spørsmålene og svarene fra Drolsum her: Spørsmål til og svar fra Ullevål universitetssykehus

Haukeland Universitetssykehus

”Jeg finner det heller ikke formålstjenlig å stille til intervju med Brennpunkt, da programmet tydeligvis ikke skal fokusere på de medisinske behov og resultater ved hornhinnetransplantasjon, men derimot vil sette søkelyset på de juridiske og etiske sider ved uttak av hornhinner fra avdøde personer,” meddelte Gunnar Høvding ved Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus oss da han ikke ville stille til intervju. Også han besvarte spørsmålene våre skriftlig.

Haukelands svar kan leses her.