Hopp til innhold

Tre strålende menn

Michael Repacholi, John Osepchuck og Ronald C. Petersen. Disse tre mennene har hatt stor innflytelse på ditt liv enda du ikke aner hvem de er. Alle tre har brukt tiår av sine liv til å styre hvor sterk stråling du skal tåle fra moderne teknologi.

Tre strålende menn

Innflytelsesrike menn når det gjelder grenseverdier for ikke-ioniserende stråling. Fra venstre: Michael Repacholi, John Osepchuk og Ronald C. Petersen

Foto: NRK

Petersen, med bakgrunn fra telekom-giganten Bell-Lucent og Osepchuk, med bakgrunn fra radar-selskapet Raytheon. De har gjennom flere tiår vært de sterke menn i strålekomiteen til IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Michael Repacholi har vært oppdragsforsker for både mobil- og teleselskaper, og ledet i 12 år ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) og ledet senere strålekomite arbeidet i Verdens Helseorganisasjon.

Statens Strålevern i Norge støtter seg til det arbeidet ICNIRP og WHO har gjort i forhold til grenseverdier. I forhold til grenseverdier fremstiller Statens Strålevern både WHO og ICNIRP som industriuavhengige. Begge har imidlertid samarbeidet med IEEEs strålekomite der hovedvekten av medlemmer kommer direkte fra mobil, elektrisitets eller forsvarsindustrien.

De er psykisk syke

I 2002 gikk Gro Harlem Brundtland ut og avslørte sin egen overfølsomhet for mobiltelefoner. Hun fortalte Dagbladet om hvordan hun gradvis utviklet hodepine når hun brukte telefonen, og etterhvert også fikk hodepine bare hun var nærmere en påslått mobiltelefon enn fire meter. Gro Harlem Brundtland gikk også ut i pressen og mente barn kanskje ikke burde bruke mobiltelefon, fordi eventuelle helsemessige konsekvenser var uavklarte. Brundtland var på dette tidspunktet leder av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Micahel Repacholi var ansvarlig for WHOs strålekomite. Han sier idag til NRK Brennpunkt at Brundtlands sysnpunkter ikke har belegg i vitenskapen. Han vil ikke kommentere hennes sak nærmere. På et generelt grunnlag sier imidlertid Repacholi at "strålesyke" er psykosomatisk. - Det er en psykisk reaksjon når folk mener de blir syke av mobil og andre lignende sendere. Det er psykosomatisk, det kan ikke være noen annen forklaring, sier Michael Repacholi til NRK Brennpunkt. Gro Harlem Brundtland ønsker ikke å kommentere dette overfor Brennpunkt.

Bånd til industrien
ICNIRP og WHO er blitt beskyldt for å ha for tette bånd til industrien når spørsmål om helseskader av ikke-ioniserende stråling kommer opp. Dette avvises blankt av tidligere leder Michael Repacholi, som fortsatt stiller på møtene i ICNIRP. Han innrømmer imidlertid til NRK, at det kom midler fra industrien inn til Verdens Helseorganisasjon (WHO) da han ble satt til å lede arbeidet med stråleprosjektet der. WHO skulle gå gjennom ICNIRPS arbeid med grenseverdier og stråling, og ansatte likegodt ICNIRP lederen Repacholi til jobben. WHO kunne ikke motta penger til dette fra industrien, så det ble ordnet slik at industrien betalte inn penger til Repacholis gamle arbeidsplass Royal Adelaide Hospital, som igjen betalte penger til WHO. Repacholi ser ikke noe problem med det. Repacholi ble leder av ICNIRP i 1992, og senere stråleansvarlig i WHO. Noe av jobben i WHO besto i å gå gjennom all eksisterende forskning på området, for å se om grenseverdiene fra ICNIRP var satt på riktig grunnlag. Dette arbeidet ble blant annet gjennomført ved hjelp av en WHOs Research Co-ordination Committee. Møtereferatene herfra gir grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor industriuavhengig dette arbeidet var. Blant alle de uavhengige finnes det også nemlig representanter for Motorola, Bouyguestetelecom, Mannesmann Mobilfunk, Nokia Research Centre, National Grid Company, Lucent Technologies/Bell Labs, Ericsson Radio Systems, US Army, US Air Force, Vodacom, Swisscom, British Telecom, Cellular Telecommunications Industry Association med flere. Flere forskere sammenligner situasjonen rundt grenseverdier for stråling og press fra industrien med de store avsløringene rundt tobakkselskapene og påvirkning av blant annet WHO for noen år tilbake. Avsløringene av tobakkselskapenes bruk av enorme summer på forskere og påvirkningsprogrammer mot myndigheter, media og WHO førte til en stor oppvask i Verdens Helseorganisasjon den gang.

Et hjem en mikrobølgeovn

Både Ronald C. Petersen og John Osepchuk mener det ikke finnes noe troverdig forskning som beviser at stråling fra mobiltelefoner kan være farlige. De har begge arbeidet med å sette grenseverdier for strålekomiteen i IEEE.

John Osepchuk kaller all uroen rundt stråling og mulige sykdommer for elektrofobi. Han mener det er synd at folk er så bekymret, og viser med overbevisning til at mye av den forskningen som beviser eller antyder helseskader er forskning av dårlig kvalitet.

- Elektrofobien skaper ikke bare unødvendige bekymringer, men er en alvorlig hemsko for utvikling av futuristiske mikrobølge-teknologier, som Comfort Heating (The Pound proposal) og The Solar Power Satelite , forteller John Osepchuk foran IEEEs oktober samling i Boston. Osepchuk er en varm forsvarer av mulighetene til å bruke samme teknologi som i mikrobølgeovner, til å varme opp mennesker (Comfort Heating).

- Folk blir livredde av konseptet, sier John Osepchuk i et intervju med New Scientist. Til NRK Brennpunkt beskriver han ideen med å ha et kaldt rom, som er bygget som en mikrobølgeovn. Mikrobølgene vil varme opp menneskene innenfra, mens rommet fortsatt vil være kaldt. Han synes tanken er fascinerende, men så lenge folk er redd for mikrobølgestråling regner han med at den ikke vil la seg gjennomføre. Det andre konseptet han støtter er solkraftsatelitten. En satelitt der solenergi blir gjort om til en meget kraftig mikrobølgestråle av en satelitt. Mikorbølgestrålen kan så styres ned til jorden og gjøres om til energi. - Denne mikrobølgestrålen kan bli brukt til å varme opp en hel stat, kanskje hindre frost og skader på avlinger. På samme tid vil alle mennesker som er i området også bli varmet opp, enten de vil eller ikke. Om de vil eller ikke er ikke noe å bekymre seg for. Når det er kaldt vil de sette pris på å bli varmet opp, sier Osepchuk til New Scientist.

.Interessante dokumenter: