Se det hemmeligholdte GSM-kartet

Norge er teppelagt med GSM-basestasjoner. Samtidig strides fagmiljøene om hvor mye stråling mennesker tåler. Brennpunkt avslører her kartet over Telenors GSM-sendere.

Basestasjoner

Nå kan du selv sjekke hvor i ditt nabolag landets største mobiloperatør har installert GSM-sendere.

Brennpunktredaksjonen tar sikte på å utvide kartet med flere punkter etter hvert som vi får tak i data også fra øvrige teleleverandører.

Gå til kartet

Omstridte grenseverdier

Statens strålevern presiserer at sendereffekten fra basestasjonene holder seg godt innenfor internasjonale grenseverdier.

Som Brennpunkt-filmen ”En strålende dag” viste, er flere forskere uenige i måten disse grensene er blitt satt på.

"En strålende dag" på nett-tv

Den fulle oversikten over hvor mobilbasestasjonene står, har til nå vært holdt tilbake av teleselskapene.

De har begrunnet dette med forretningsmessige hensyn, samt ved å henvise til ”rikets sikkerhet”.

Da Brennpunkt klaget hemmeligholdet inn for Miljøklagenemnda, fikk redaksjonen medhold i at opplysningene må regnes som miljøinformasjon.

Folk må ha anledning til å orientere seg om hvor senderne er utplassert, mener nemnda.

–Lovstridig hemmelighold

(Saken fortsetter under bildet)

Stråling
Foto: NRK

5.500 basestasjoner

Databasen inneholder foreløpig informasjon om 5.500 basestasjoner, i første omgang begrenset til GSM-nettet. Kartet illustrerer hvor tett stasjonene står, spesielt i de største byene.

Gå til kartet

Prosjektet er en oppfølging til filmen ”En strålende dag”, som ble sendt på NRK i fjor høst. Her lovte vi våre seere en oversikt over mobilmaster så snart vi fikk tilgang til dataene.

I våre naboland Sverige og Danmark er denne informasjonen for lengst offentliggjort av myndighetene.

Plikter å utlevere

Etter at Brennpunkt begynte å jobbe med prosjektet, har Post- og teletilsynet gått i gang med å opprette en tilsvarende, offentlig database over radiosendere i Norge.

Post- og teletilsynet: Kartlegger mobilantenner

I sin avgjørelse har Miljøklagenemnda blant annet lagt vekt på omfanget utplasseringen av mobilmastene har hatt i løpet av de siste årene:

”Det forhold at det er utplassert mobilmaster i et slikt omfang som i dag, er relativt nytt. Selv om faglige vurderinger klart tyder på at det ikke er helserisiko forbundet med mastene, vil det alltid være noe usikkerhet knyttet til dette fram til man har mer erfaring og kunnskap. Spørsmålet engasjerer mange mennesker, deriblant personer som, berettiget eller uberettiget er engstelige for en eventuell stråling fra mastene. På bakgrunn av lovens formål, som blant annet er å gjøre det lettere for den enkelte å beskytte seg mot helse- og miljøskade, og å kunne på virke i miljøspørsmål, har flertallet i nemnda etter en samlet vurdering kommet til at Telenor har plikt til å utlevere informasjonen.”

Les vedtaket fra miljøklagenemnda