NRK Meny
Normal

Sykehuskonflikt på helsa løs

Usikkerheten om hva som skal skje i Molde og i Kristiansund går på helsa løs i Nordmøre og Romsdal. – Folk er utslitt, de går doble vakter. Det er ikke noe mer å gå på, sier Hanne Stenseth, leder ved fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus.

Sjukehusdirektør Bjørn Engum

Sykehusstriden mellom Kristiansund og Molde har vært preget av konflikt og sterke følelser. Her tidligere sykehusdirektør Bjørn Engum sammen med en av de ansatte ved Kristiansund sykehus.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Konflikten mellom Kristiansund og Molde tilspisset seg i fjor da det ble klart at det lokale helseforetaket ville flytte føde- og akuttberedskap fra Kristiansund sykehus til nabobyen Molde.

— Da begynte bekymringsmeldingene å komme fra tillitsvalgte ved Kristiansund sykehus. Alle var knyttet til arbeidsmiljøet, forteller Bjørn Engum.

I perioden 2007-2010 jobbet han som administrerende direktør i det lokale helseforetaket Nordmøre og Romsdal, som omfatter begge sykehusene.

Bekymringsmeldingene ble fulgt opp i Arbeidsmiljøutvalget i foretaket.

Dårlig samarbeidsklima

Bjørn Engum

Sykehusstriden preget Bjørn Engums siste tid som administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal.

Striden har bestått i hvor mange sykehus regionen skal ha, hvilke avdelinger de eventuelt skal få beholde, eller hvor et eventuelt nytt sykehus skal ligge.

Mistro og et dårlig samarbeidsklima har utviklet seg mellom de to sykehusene.

— De to sykehusene deler klinikksjefer og må samarbeide både om fag, pasienter og økonomi. Det har vært vanskelig å finne løsninger for hvordan vi kan endre holdningene mellom de ansatte i helseregionen, forteller Anita Høgstøyl, som er hovedverneombud for begge sykehus.

Knytter sykefravær til konflikten

Nå viser nye tall at sykefraværet hittil i år har vært på 10,1 prosent i Nordmøre og Romsdal helseregion.

Det er høyere enn i 2010, da sykefraværet også var det høyeste i Helse Midt-Norge, med 9,5 prosent. Det laveste var på Sunnmøre med 7,7 prosent.

— Kan det høye sykefraværet direkte knyttes til konflikten?

— Ja, det er jeg overbevist om, sier hovedverneombud Anita Høgstøyl.

Da Brennpunkt var på Kristiansund sykehus i november, var konflikten såpass tilspisset at Kristiansund sykehus holdt beredskapsmøter hver dag for at sykefravær ikke skulle gå utover pasientsikkerheten.

Gammelt sykehus

Rett før jul, bestemte helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen at fødeavdeling og akuttberedskap skulle få være i Kristiansund i lang tid framover.

Hun trodde det skulle skape ro i Nordmøre og Romsdal. Det skjedde ikke, for samtidig sendte hun et brev om at det nye Molde sykehus som var lovet, måtte utsettes like lenge.

De sykehusansatte tordnet, og konflikten flyttet seg til Molde.

I Molde har bekymringsmeldingene hovedsakelig vært knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet.

Anne Grethe Strøm-Erichsen

Anne Grethe Strøm-Erichsen har satt en foreløpig stopper for utbyggingen av nytt sykehus i Molde.

Foto: Trond Vestre / NRK

Helt siden 1986 har man dokumentert dårlige arbeidsforhold ved sykehuset. For over tjue år siden kom det første vedtaket om å bygge nytt sykehus.

— På den årlige vernerunden har vi avdekket alvorlige mangler. De ansatte jobber med syke mennesker i bitte små rom med dårlige santitærforhold. Ventilasjonen er dårlig og vi har måttet dekke hull i taket, sier Bjørn Engum.

Han sluttet som administrerende direktør i foretaket rett etter at brevet fra helseministeren kom. I dag er han forskningsleder i Tromsø.

Bekymret verneombud

Hovedverneombud Anita Høgstøyl er bekymret for at oppussingsplanene vil medføre tilleggsbelastinger for de ansatte ved Molde sykehus.

— Det blir mye støv og støy både for ansatte og pasienter framover når man skal begynne å lappe på det gamle sykehuset, forteller verneombudet, som har vært i jobben siden mai 2010.

— I tillegg er de ansatte sinte og frustrerte og preget av usikkerhet om det blir et nytt sykehus, som de har vært lovet, forteller Anita Høgstøyl.

Kommentarfeltet er åpent nedenfor faktaboksen!