Svensk syndebukk roser Norge

Den lokale politimannen Seppo Penttinen fikk hele karrieren forandret da han fikk Quick-saken i fanget i 1993. Nå gir han et sjeldent intervju til NRK - og roser det norske politiarbeidet i saken.

Seppo Penttinen

Seppo Penttinen er nå pensjonert, men Thomas Quick opptar fortsatt en del av hans tid. Jevnlig oppstår nye debatter hvor Penttinens navn blir nevnt.

Foto: Jan Norberg, Dalarnas Tidningar


I Sverige knyttes Thomas Quick-sakene i stor grad til aktor Christer van der Kwast og til politiavhører Seppo Penttinen. Begge fikk et hovedansvar i den enorme etterforskningen fordi den startet med et drap i Sundsvall, politidistriktet der de begge jobbet. De andre tilståelsene ble lagt til den første etterforskningen.

Ser frem til gransking

Overfor NRK holder begge i dag fast på at de har gjort en grundig jobb og begge ser fram til en uavhengig gransking. Samtidig roser de samarbeidet med norske kolleger. Ingen av dem stiller opp på intervjuer, men Penttinen gjorde et unntak for NRK per e-post.

–Jeg ser virkelig frem til å forklare meg for granskningskommisjonen, sier han.

I gjenopptakelsesprosessene rundt de åtte drapene har påtalemyndigheten henlagt alle saker. Sture Bergwall - alias Thomas Quick - er nå å anse som uskyldig i alle drapsanklagene.

Bygget rundt tilståelsene

En helt vesentlig del av sakene er bygget rundt avhørene av Thomas Quick. Siden den mistenkte seriedrapsmannen var psykiatrisk pasient ble det vurdert som hensiktsmessig at Penttinen bygget et tillitsforhold til Quick. Siden Quick var vanskelig å forholde seg til ble det til at kun Penttinen avhørte ham.

I alt ble det gjennomført 100 avhør om rundt 40 ulike drapstilståelser i perioden mellom 1993 og 2001.

Med dette lille brevet starter hele den norske delen av Quick-sakene.

Brev fra Seppo Penttinen til Kripos

I tillegg til avhørene var Penttinen både med på befaringer og hadde telefonkontakt med Quick.

– Når det angår det norske samarbeidet er jeg mer enn fornøyd. Jeg hadde kontakt med veldig kompetente etterforskere som gjorde alt for å kvalitetssikre alle opplysninger. Det var utallige evalueringsmøter og kontroller ned i minste detalj, sier Penttinen til NRK.

Ingen av de norske etterforskerne som var mest sentrale i de norske Quick-sakene vil uttale seg offentlig nå. Men overfor NRK har flere beskrevet samarbeidet med svenskene som veldig godt.

Synd at avhør ikke er videofilmet

Quick-laget 1

I dag er det omtrent bare disse karene som offentlig argumenterer for at Quick må være skyldig. I helgen var de samlet til treff. Fra venstre Seppo Penttinen, pensjonert avhørsleder, Gubb Jan Stigson, journalist, Göran Lambertz høyesterettsdommer, Sven Å Christianson, minnesekspert, og Christer van der Kwast, pensjonert statsadvokat.

Foto: Jan Norberg / Dalarnas Tidningar

Seppo Penttinen mener at utskriftene fra avhør ikke gir et komplett bilde av situasjonen. Hadde avhørene vært tatt opp på bånd kunne man sett at kroppsspråket også var en viktig faktor. Kritikere mener avhørene innholder for stor grad av ledende spørsmål og at Bergwall kunne forandre detaljer inntil forklaringen fremsto som troverdig.


– I mine, som i de fleste forhør, kan man finne ledende spørsmål i et visst omfang, skriver Penttinen i e-post til NRK.

– Det er synd ikke avhørene er videofilmet. Da kunne man lettere bedømt hvor viktig det var å tolke inn koppsspråk og tonefall, mener Penttinen.

Et av de avgjørende punktene er om Thomas Quick fortalte feil, eller gikk omveier, før han på grunn av angst klarte å fortelle tingene slik de var. Penttinen peker på et eksempel på dette. I tidlige avhør snakket Quick om Dresden, istedenfor Drammen.


Avfeier kritikk mot rekonstruksjonen


Mange har kritisert rekonstruksjonene der Thomas Quick ble tatt med på befaringer. I rettssakene har det blitt lagt fram redigerte videoer. Politi og påtalemyndigheter har argumentert for at Quick kunne vise veien til åsteder og visste detaljer om hvordan det så ut som han ikke kunne ha lest seg til fra aviser.


– Det er tullprat at han ikke kunne vise veien på egenhånd, sier Penttinen. Vi kunne ikke spille av 15 timer endeløs befaring for retten.


Kritikerne av dommene mener Thomas Quick var ruspåvirket av sterke medikamenter og at han ble rettledet til å finne fram. De mener videoene er redigert for å gi inntrykk av at Quick var selvstendig. Mens virkeligheten er at originalopptakene viser at Quick var forvirret og rådløs mye av tiden.

Trist for Seppo


Sture Bergwall sier til NRK at han tror Penttinen gjorde så godt han kunne. Han betraktet ham som en slags kamerat gjennom mange år. Bergwall synes det er trist at saken endte slik den endte for Penttinens del. Seppo Penttinen sier han forsøkte å behandle hovedpersonen men respekt tross de alvorlige gjerningene han var mistenkt for.

– Jeg vil ikke kommentere Sture Bergwalls nye situasjon med åpen rettspsykiatrisk behandling. Jeg har ikke behov for kontakt med ham, sier Seppo Penttinen til NRK.