Storaksjon mot Westcon

Arbeidstilsynet slår fast en rekke brudd på Arbeidsmiljøloven etter storaksjonen mot Westcons verft i Ølen. – Faktafeil i tilsynsrapporten, sier administrerende direktør Øystein Matre i Westcon.

Plattform hos Westcon

Arbeidstilsynet avdekker flere forhold og brudd på Arbeidsmiljøloven både hos Westcon og hos selskapets underleverandører som blant annet resulterer i varsel om pålegg.

Foto: Brennpunkt / NRK

10. august i sommer gjennomførte Arbeidstilsynet sammen med skattemyndigheter og politiet en storaksjon mot Westcons verft i Ølen i Vindafjord kommune.

Tilsynsaksjonen resulterte i sju rapporter fra Arbeidstilsynet med varsel om pålegg. En av dem handler om arbeidsforhold knyttet til Westcon, selskapet som eier verftet. De andre rapportene handler om seks forskjellige underleverandører til Westcon.

Avdekker lovbrudd

Arbeidstilsynet avdekker flere forhold og brudd på Arbeidsmiljøloven både hos Westcon og hos selskapets underleverandører som blant annet resulterer i varsel om pålegg. Disse forholdene dreier seg hovedsaklig om arbeidstid og innkvartering.

Westcon får i tillegg påpakning for å ikke ha god nok oversikt over hvilke arbeidere som jobber på verftet.

Tre av underleverandørene som Brennpunkt tar for seg i dokumentaren "Verdifulle menn" er kontrollert av Arbeidstilsynet. Disse er Multi Veldikehold, Norstec og MIS Eood.

Arbeidstilsynets rapporter

Her er eksempler fra rapportene som Arbeidstilsynet påpeker:

 • Ut av innsendt dokumentasjon (stemplingsutskrifter) fremkommer det at virksomheten benytter nattarbeid inne på Westcon Yard AS. Ut av tillatelsen til gjennomsnittsberegning (vår ref.2008/32144) gjelder tillatelsen kun for dagtid. Det fremkommer også ut av tillatelsen at arbeidet som utføres inne på Westcon fortrinnsvis er plate/sveis, rør og mekanisk arbeid. På bakgrunn av dette kan ikke vi se at vilkårene for bruk av nattarbeid er oppfylt, jf arbeidsmiljøloven § 10-11 (2).
 • De innsendte timelistene for 3 tilfeldige arbeidstakere viser at den arbeidstidsordningen brytes i forhold til følgende:
 • Alle de tre arbeidstakerne arbeider 3 av fire søndager - krav om søndagsfri
 • To av tre arbeidet også 5-6 timer(totalt 10) timer på lørdag - krav om 4 timer
 • En arbeider 5 timer på lørdag

Det fremgår ikke av timelistene om det arbeides nattskift. Av lønnsslippene fremgår det at det utbetales "overtime" med både 50 % og 100 %. Ut fra antall timer er det sannsynlig at dette gjelder utbetaling av overtidsarbeid på lørdag med 50 % og søndag 100 %.

Arbeidstilsynet anser ovennevnte brudd som alvorlige. En godkjenning stiller strenge vilkår som forutsettes overholdt for å sikre at bestemmelsene om nødvendig døgnhvile og ukehvile ivaretas. Dette er bestemmelser som ikke kan dispenseres fra. 2 av de kontrollerte arbeidstakere har arbeidet sammenhengende 16 dager a 10 timer

 • Det fremgår at arbeidstakerne ved gjentatte anledninger arbeider lenger enn 10 timer per dag. Det fremkommer at arbeidstakerne arbeider på natt. Det fremkommer at det arbeides på søndager, slik at arbeidstakerne ikke får 35 timer sammenhengende hvile i løpet av 7 dager. Det foreligger også tilfeller der arbeidstakere har arbeidet 3 av 4 søndager i en rotasjonsperiode.
 • Med bakgrunn i ovennevnte vurderer Arbeidstilsynet at det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 (1) og (2) ledd, samt internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 5, 6 og 7. Kravene til risikovurdering, systematisk overvåking og oppfølging av den enkeltes arbeidstid anses ikke som oppfylt.
 • Arbeidsgiver pålegges å justere arbeidskontraktene slik at de er i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6.
 • Det ble gjennomført tilsyn i bolig i Ølensvåg, i nærheten av arbeidsstedet. I boligen bor 13 polske arbeidstakere. Boligen har kjøkken, oppholdsrom, men kun 8 sengeplasser og 3 dusjer/toaletter. Disse arbeidstakerne har ikke egen seng, men må "strippe" sengen for sengeklær, for å gjøre klar til en annen arbeidstaker.
 • Etter Arbeidstilsynets vurdering foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 4-4(4) når arbeidstakere med langvarig opphold ved Westcon Yard innkvarteres på dobbeltrom med felles dusj og toalett på gangen.
 • Det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 2-2 (1) bokstav b) ved at Westcon Yard AS ikke har tilstrekkelig oversikt over arbeidsgivere som har arbeidstakere i arbeid inne på Westcon Yard AS sitt område, ved ikke å ha tilstrekkelig avklaring med utleier om hvor ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhet skal være og ved at innleide arbeidstakere ikke er tilknyttet virksomhetens bedriftshelsetjeneste.
Fra Arbeidstilsynets rapporter etter tilsyn

Ingen lovbrudd

Øystein Matre

Administrerende direktør Øystein Matre i Westcon må svare Arbeidstilsynet innen 10. oktober.

Foto: Brennpunkt / NRK

Administrerende direktør Øystein Matre i Westcon har følgende generelle kommentar til Arbeidstilsynets tilsynsrapport:

– Tilsynets rapport har ikke påvist noen alvorlige brudd på lover og regler. Den viser ikke at det foregår sosial dumping på Westcons verft i Ølen. Den viser at vi har noen problemer med anvendelse av overtid. Ellers finnes det flere faktafeil i rapporten som gjør at en fjær har blitt til mange høns. Men alle pålegg i Arbeidstilsynets rapport vil bli behandlet seriøst og vi skal rette opp de bruddene som har blitt påpekt.

Matre og Westcon har fått frist fram til 10. oktober på å svare på Arbeidstilsynets rapport.

Tar konsekvensen

Norstec er en av underleverandørene som har fått Arbeidstilsynet på nakken. Eier og daglig leder i Norstec, Mirek Stecki, er positiv til Arbeidstilsynets aksjon mot verftet i Ølen.

– Det er bra at det finnes kontroller i Norge og at de kan vise oss hva som er rett og galt, slik at det blir en bedre fremtid både for oss og for arbeiderne våre, sier Stecki.

Han forteller at de har latt arbeiderne sine gå på nattskift fordi de har fulgt Westcons rotasjonsordninger. Han registrerer også at Arbeidstilsynet kritiserer bruken av Westcons gamle brakker til innkvartering.

– Vi kommer til å slutte med nattarbeid og snakke med Westcon om å få annen innkvartering, sier Stecki.

Brev fra Westcon

Brennpunkt har for øvrig fått tilgang på et brev som Westcon har sendt til sine "kunder, underleverandører og andre foretningsforbindelser".

Brevet er undertegnet administrerende direktør Øystein Matre og klubbleder Bjørn Berge på Westcon og er datert 26. september. Brevet tar både for seg Brennpunkts dokumentar "Verdifulle menn" og Arbeidstilsynets tilsynsrapport.