Søker om nytt smil

Mange tidligere rusmisbrukere trenger omfattende tannbehandling. Nå skal Helsedirektoratet utrede om stønadsordninger for denne gruppen skal utvides.

Boring hos tannlegen

Langvarig rusmisbruk kan føre til dårlig tannhelse. I fjor fikk over 5000 rusmisbrukere i Norge gratis tannbehandling.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

I radiodokumentaren "Søknad om nytt smil" forteller 36 år gamle Ann om hvordan hverdagen med bare åtte tenner i munnen er. I fem år var hun rusmisbruker. Bak tapet av 24 tenner ligger det historier om vold, omsorgssvikt og misbruk. Tannløsheten er en konstant påminnelse om det livet hun forsøker å legge bak seg.

Viktig for rehabiliteringen


Ann har vært rusfri i halvannet år. Hun er norsk, men bor i Randers i Danmark. Nå vil hun gjerne ta en utdannelse, få en jobb og gjenoppta kontakten med familie og venner. Men uten tenner å smile med, har det vært vanskelig å få det livet hun ønsker. Hun skammer seg og er redd folk ser ned på henne.

«Hver gang jeg møter folk tenker jeg at jeg må huske å holde munnen lukket så mye som mulig og så må jeg unngå å snakke»

Ann, tidligere rusavhengig

– Dette er en utfordring vi kjenner godt i Norge, sier leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen. – Etter at en person har sluttet med narkotika stopper ofte behandlingen. Målet med all rusbehandling og rusomsorg må være å få folk tilbake til samfunnet og gi dem muligheten til å leve et verdig liv. Tenner som gjør det mulig å møte folk med et smil er svært viktig for selvfølelsen og dermed en vesentlig del av rehabiliteringsprosessen.

Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de nå forbedrer tilbudet.

– Vi vet at mange rusavhengige har dårligere tannhelse enn den øvrige befolkningen og styrker derfor tannhelsetilbudet til sårbare grupper i statsbudsjettet for 2014. Når det gjelder tilbudet til tidligere rusmisbrukere vurderer departementet også å utvide stønadsordningen på en enda tydeligere måte og har i den forbindelse gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede dette nærmere.

Arild Knutsen

For å komme tilbake til samfunnet etter langvarig rusmisbruk må man få muligheten til å møte folk på en ordentlig måte. Tannhelsetilbudet til denne gruppen har vært for dårlig, mener Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK


I det nye statsbudsjettet økes stønadsordningen for implantatfestet protese til de som er helt eller delvis tannløse. – Denne ordningen vil også kunne komme tidligere rusmisbrukere til gode, mener Normann.

Dyr behandling prioriteres ikke

I 2012 fikk ca. 5500 rusmisbrukere i Norge gratis tannbehandling gjennom fylkeskommunen. Dette tilbudet gjelder de som enten er i et behandlingsopplegg på en døgninstitusjon i minimum tre måneder, de som mottar tjenester etter sosialtjenesteloven eller de som er i substituttbehandling, såkalt LAR. Ordningen er rettet mot brukere som har en rusavhengighet eller er under behandling. Tidligere rusavhengige omfattes dermed ikke av dette tilbudet.

Forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning, Astrid Skretting har sammen med kollega Marit Edland Gryt kartlagt det fylkeskommunale tannhelsetilbudet over hele landet.

– Primært er dette snakk om grunnleggende tannbehandling. Det gjøres alltid en vurdering opp mot pasientens evne til å ta vare på egen tannhelse i etterkant av behandlingen, så et kost/nytte perspektiv inngår i vurderingen. En lang og dyr prosess som for eksempel utskiftning av hele tanngarden vil derfor som regel ikke være aktuelt innenfor dette behandlingstilbudet, sier Skretting.

– Mange får avslag

– Vi får tilbakemeldinger om at mange som også er innenfor et behandlingsopplegg, som f.eks. LAR, får avslag eller et dårligere tilbud enn det de kanskje burde hatt. De opplever at det skjer fordi de som vurderer om de skal få behandling ikke har troen på at de vil forbli rusfrie, hevder Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Det er fylkestannlegene som har ansvaret for behandlingen og for å vurdere hva slags behandling som skal gis.


Statssekretær Lisbeth Normann bekrefter at tannlegen alltid må gjøre en konkret vurdering av om behandlingen vil være hensiktsmessig.

Lisbeth Normann

I følge statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet blitt gitt i oppgave å kartlegge tannhelsetilbudet til blant annet tidligere rusmisbrukere. Rapporten skal være ferdig i løpet av 2014.

Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

– For de som har mistet mange tenner, vil behandlingen være omfattende og kreve mye oppfølging av den enkelte pasient. Dette skal gjøres i samråd med pasienten. Her vil det være individuelle forhold som avgjør hvilke behandlinger som vil være nyttige og som lar seg gjennomføre, sier hun.

Ønsker å møte folk med et smil


Ann har kjempet for å få nye tenner i halvannet år. I Randers kommune tilbyr frivillige tannleger gratis behandling for blant annet personer som er tidligere rusmisbrukere. Men behovet for hjelp er stort og køene er lange.

Etter ett år på venteliste har Ann gitt opp. Hun vil nå søke kommunen om økonomisk hjelp for å få gjort noe med tennene sine.

– Hver gang jeg møter folk, tenker jeg at jeg må huske å holde munnen lukket så mye som mulig. Og så må jeg unngå å snakke, sier Ann.