Hopp til innhold

Rystet og sjokkert over NAV

NAV bryter norsk lov og feiltolker medisinsk forskning i behandlingen av sakene til tannlegeassistentene. Det mener to professorer i jus og medisin. Dette går frem av intervjuer gjort av NRK den siste uken.

– Personer som har saklig behov for å snakke med saksbehandleren sin har rett til det, i følge forvaltningsloven.

Jan Fridthjof Bernt
Foto: Ketil Jordan / NRK

Det sier professor Jan Fridthjof Bernt, som er ekspert på offentlig rett og forvaltning.

I Brennpunkt 16. november, kom det frem at ingen tannlegeassistenter har fått innvilget yrkessykdomserstatning, trass i at yrkesmedisinerne mener de er kvikksølvforgiftet. Kvinnene får heller ikke snakke med saksbehandlerne i NAV.

– Det virker som dette er en type straffesak der trygdemyndighetene først skal betale ut dersom man er hinsides enhver tvil om spørsmålet. Det er ikke i overensstemmelse med loven eller alminnelig forvaltningsrett.

Les hele artikkelen med Bernt her: Er rysta over Nav

Feil bruk av forskning

Også professor Bjørn Hilt ved NTNU i Trondheim er sjokkert over NAV sin behandling av disse sakene. I 2007 laget han to rapporter om kvikksølv og tannhelsepersonell for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Første rapport viste en sammenheng mellom kvikksølv og skader, mens andre del ikke viste en sammenheng. NAV vektlegger i stor grad andre del av dette forskningsarbeidet, når de avslår sakene fra tannlegeassistentene.

– Hvis de velger å se så snevert på det, at de bare tar utgangspunkt i det vi har skrevet, så synes ikke jeg det er riktig, sier Hilt.

Han mener andre deler av hans arbeid og ikke minst internasjonal forskning på industriarbeidere, med stor grad av sikkerhet påviser seneffekter av kvikksølveksponering.

– De avslagene jeg har sett overrasker med veldig, men når jeg hører at det ikke er noen som har fått godkjenning, så synes jeg faktisk at det nesten virker som om de har bestemt seg på forhånd, sier Hilt.

Les hele artikkelen med Hilt her: Professor sjokkert over NAV

NAV har ikke ønsket å kommentere noen av disse sakene.